Strona załącznika

Natalia Brandt, Gry przesunięć, 2019, Fundacja Profile, widok wystawy_5