Mirosław Filonik / K2
dźwięk: Tadeusz Sudnik

17 grudnia 2016 – 4 lutego 2017

Daylight System, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2002

W najnowszej instalacji Mirosław Filonik kreśli światłem przestrzenny rysunek dwóch kolumn wpisujących się w architekturę wnętrza Fundacji Profile. Swoim zwyczajem artysta sięga do podstawowych form geometrycznych, które poprzez swoją powtarzalność tworzą rytmiczne układy przestrzenne o rozbudowanej, modularnej strukturze. Podstawowym tworzywem instalacji, tak jak wszystkich jego pracach realizowanych od końca lat 80. jest światło, którego nośnikiem są świetlówki wraz z niezbędnym, pozostawianym na widoku oprzyrządowaniem. Światło zbliżone do naturalnego artysta uzyskuje posługując się autorskimi lampami jarzeniowymi produkowanymi dla niego przez Philips Lighting Poland.

Przestrzenna kompozycja K2 została zaprojektowana w relacji do przestrzeni i architektury sali z dominującą w jej wnętrzu okrągłą kolumną. Jej kontynuacją i zarazem przeciwwagą są ażurowe struktury dwóch kolumn, jakby zawieszonych w przestrzeni. Ich  wertykalne formy artysta zbudował wychodząc od modułu półsześciennej metalowej konstrukcji, która jest nośnikiem dla piętrzącego się, geometrycznego wzoru światła. Charakterystyczne dla Filonika działania w oparciu o zasadę rytmu, mają odniesienia w transowych, medytacyjnych praktykach dalekowschodnich kultur. Powściągliwa wizualnie, daleka od jakiejkolwiek narracyjności instalacja ma rozwinięcie  w specjalnym opracowaniu dźwiękowym autorstwa Tadeusza Sudnika, muzyka i kompozytora już wcześniej współpracującego z Filonikiem. Dźwięk współbrzmiący z rytmami światła rozbudowuje niematerialny wymiar instalacji i przestrzeń jej odbioru.

Wystawie  nowego projektu towarzyszy pokaz fotograficznej i filmowej dokumentacji dającej wgląd w praktykę artystyczną Mirosława Filonika od końca lat 80. Dokumentacja obejmuje efemeryczne instalacje realizowane we wnętrzach, w otwartych przestrzeniach, na fasadach budynków, realizowane w odniesieniu do konkretnych miejsc, ich warunków przestrzennych i architektury. Zebrana dokumentacja pokazuje kilkadziesiąt spektakularnych realizacji artysty z serii Daylight System zainicjowanej na początku lat 90. (m.in. na oknach Hotelu Sztuki w Łodzi (1990), na Wyspie Spichrzów w Gdańsku (1994), na fasadzie budynku Uniwersytetu w Białymstoku (1995), na fasadzie Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie (1996), na wieżach Zamku Ujazdowskiego w Warszawie (1997), na budynku Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (1997), na fasadzie Pałacu Branickich mieszczącym Galerię Arsenał w Białymstoku (2000), we wnętrzu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (2002).  W ramach pokazu będzie tez prezentowany film pt. Freiburg 1994 z muzyką Sławomira Kulpowicza, będący filmową interpretacją pracy zrealizowanej przez artystę w 1994 w Kunstverein we Freiburgu.

Mirosław Filonik  (1958),  w latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod koniec studiów wspólnie z Mirosławem Bałką i Markiem Kijewskm założył grupę Neue Bieremiennost,  jedno z najważniejszych ugrupowań artystycznych lat 80. w Polsce. Grupa zrealizowała dwanaście wystaw, akcji, odczytów. Od końca lat 80. zaczął wykonywać instalacje ze świetlówkami. W ciągu ostatnich trzech dekad zrealizował kilkadziesiąt instalacji operujących światłem, rytmem znaków i prostych form geometrycznych. Jest autorem szeregu monumentalnych instalacji pokazywanych we wnętrzach i montowanych w otwartych przestrzeniach, na fasadach, wieżach, oknach, współczesnych i zabytkowych budynków.

Tadeusz Sudnik  (1955),  muzyk, kompozytor, reżyser dźwięku. Jest pomysłodawcą i założycielem Studia Dźwięków Niemożliwych, twórcą multimedialnych koncertów-spektakli. Pracował w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie, gdzie nagrywał i realizował muzykę elektroniczną, teatralną, filmową i baletową. Współpracuje z festiwalami Warszawska Jesień i Ad Libitum oraz z Polskim Towarzystwem Muzyki Współczesnej w Warszawie.