JÓZEF ROBAKOWSKI
ZAPISY „OBIEKTYWNE”

Dowód osobisty, 1969

z serii Fotografia „obiektywna”, 1973