JÓZEF ROBAKOWSKI
ZAPIS

film 35 mm, 4'
1972

Współpraca:
Antoni Mikołajczyk Andrzej Jaworski

Film został zrealizowany podczas imprezy I Czyszczenie sztuki, która miała miejsce w Warszawie 5 i 6 maja 1972 roku. W Galerii Zero Józef Robakowski zaaranżował stanowisko dla uczestników filmu, pozujących i nagrywanych nieruchomą kamerą. Artysta występował w roli inicjatora i koordynatora filmu składającego się z ok. 200 krótkich, kilkusekundowych ujęć poszczególnych osób. Ograniczając swój wpływ na sposób ich zachowania przed kamerą, rezygnował z autorskich roszczeń na rzecz obiektywizmu zapisu i partycypacyjnego modelu pracy. W filmie wzięli udział zarówno uczestnicy Czyszczenia sztuki, jak przypadkowe osoby. Odniesieniem dla zastąpienia klasycznej dramaturgii „zmiennością sterowanych rytmem rejestracjibyły konstruktywistyczne prace awangardowej rzeźbiarki, Katarzyny Kobro. Jak wspomina artysta, „[Kobro] już dawno mówiła o strukturze łańcuchowej. Wykorzystałem ją w moim filmie Zapis z 1972 roku – w krótkich ujęciach zawsze występuje inny człowiek, manifestując na ekranie swoją obecność. Ta strukturalna monotonia wzbogacona jest nieprzewidywalnymi gestami tych moich przypadkowo spotkanych aktorów.”

* Łukasz Guzek, Pętle czasu – jako monotonia energetyczna, 2007, http://robakowski.eu/tx31.html (accessed 25 June 2017)