JÓZEF ROBAKOWSKI
UWAGA ŚWIATŁO!

wideo, 5'
2004

Józef Robakowski Paul Sharits

Współpraca: Wiesław Michalak

Praca zrealizowana według partytury Paula Sharitsa, awangardowego filmowca zaprzyjaźnionego z Robakowskim. Niedługo przed śmiercia Sharits przesłał Robakowskiemu projekt wizualizacji Mazurka f-moll op. 68 nr 4 Fryderyka Chopina, uchodzącego za ostatnie dzieło kompozytora. Pomysł filmu powstał w 1981 roku podczas pobytu amerykańskiego eksperymentatora w Polsce, który mieszkał wówczas u Robakowskiego i słuchał muzyki Chopina. Realizacja projektu stała się możliwa dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej do osiągnięcia ścisłej synchronizacji pomiędzy warstwą muzyczną i wizualną. W trakcie projekcji na monochromatycznym ekranie rytm zmieniających się ośmiu  kolorów odpowiada linii melodycznej mazurka. Poszczególnym tonom kompozycji muzycznej podporządkowane są czyste kolory, różnicom natężenia dźwięku towarzyszy nasycanie kontrastów kolorystycznych. Projekcja zaczyna się od błękitu, koloru nieba filmowanego przez Sharitsa z balkonu mieszkania Robakowskiego, kiedy podjął on pierwszą próbę zilustrowania muzyki Chopina. Uwaga światło!, z płaszczyznami pulsujących, świetlistych kolorów, jest pracą, w której splatają się wcześniejsze doświadczenia Robakowskiego i Sharitsa dotyczące struktury przekazu filmowego, relacji między dźwiękiem i obrazem i eksplozywnej roli światła. Praca dedykowana pamięci Sharitsa została zrealizowana z pomocą Wiesława Michalaka, który opracował cyfrową technologię jej produkcji.