JÓZEF ROBAKOWSKI
RELACJE

Relacje, 1975

Trzy kąty z serii Relacje, 1975

1 metr z serii Relacje, 1975

1 metr z serii Relacje, 1975

Seria Relacji jest przykładem charakterystycznych dla artysty analitycznych dociekań dotyczących medium fotografii realizowanych w połowie lat 70. W jednej z prac zakreślając rękoma trzy kąty na trzech kolejnych kadrach artysta odwołuje się do zasad geometrii i oczywistości wiedzy, dla których fotografia może być ilustracją, ale pomimo przypisywanego jej obiektywizmu nie jest wiarygodnym dowodem na istnienie pojęć geometrycznych. W przewrotny sposób autor zwraca uwagę na relację pomiędzy tym, co „wiemy”, co widzimy i, co pokazuje nam fotografia.