JÓZEF ROBAKOWSKI
MANIFEST ENERGETYCZNY!

wideo, 2’
2003

Współpraca:
Izabela Robakowska

Wideo nakręcone na basenie przedstawia  artystę wynurzającego się z wody mocnymi, energicznymi wybiciami ciała. Dźwiękom rozbryzgującej się wody towarzyszą dobitnie artykułowane słowa manifestu: „Chcę wam wszystkim powiedzieć, że sztuka jest energią”. W krótkim, dynamicznym wideo znajduje swoją wykładnię jedna z kluczowych kategorii w praktyce Robakowskiego – energia i energetyczność sztuki, którą eksponował w swoich realizacjach i do której często nawiązywał w swoich wypowiedziach. Tu zostaje utożsamiona z witalnością męskiego ciała. We wczesnych filmach, jak Test i Próba II, dla wydobycia energii światła i koloru artysta znajdował odniesienia w suprematystycznym „panenergetycznym uniwersum” Kazimierza Malewicza i w „koncepcji pola energetycznego” (sztuki jako produkcji energii) Andrzeja Pawłowskiego, polskiego fotografa, projektanta i twórcy eksperymentalnych form filmowych. W późniejszych zapisach mechaniczno-biologicznych kamera kierowana poruszającym się ciałem była narzędziem transmisji energetycznej, przekazu energii biologicznej ciała. Ideę komunikacji energetycznej Robakowski rozwijał w serii Kątów energetycznych (1975–1992), obejmującej rysunki, fotografie, wideo, w których nośnikiem napięcia, energii są wyabstrahowane z rzeczywistości formy geometryczne. Dla artysty uruchamianie energetycznego potencjału sztuki staje się podstawowym warunkiem jej możliwości komunikacyjnych.