JÓZEF ROBAKOWSKI
JESTEM ELEKTRYCZNY

wideo, 13'
1996–2005

Zapis akcji zrealizowanej w studiu telewizyjnym w czasie trwania Festiwalu WRO Monitor Polski ’96 we Wrocławiu i transmitowanej na żywo. Przez ciało Robakowskiego przepływał prąd o zmiennym napięciu od 0 do 220 woltów, zwiększanym stopniowo przez zachęcane do tego osoby spośród publiczności. Podczas tego ryzykownego performansu artysta z humorem komentował przebieg akcji, relacjonując swoje odczucia, oscylujące pomiędzy satysfakcją i niepokojem. Sformułowana przez niego koncepcja wyzwalania energii w sztuce przybrała w tej pracy skrajną formę, w której ciało artysty stało się częścią układu elektrycznego. W odnoszącym się m.in. do tego działania tekście pt. Sztuka do bólu pisał o swoim ciele jako „ekranie energetycznym”. Performans był kilkakrotnie powtórzony przez artystę w kolejnych latach.