JAROSŁAW KOZŁOWSKI
TRZY PUNKTY

Trzy Punkty/ Drei Punkte, 1975