JAROSŁAW KOZŁOWSKI
SYTUACJA

Sytuacja, Galeria pod Mona Lisą, Wrocław, 1968