JAROSŁAW KOZŁOWSKI
POKOJE

Pokój grawitacyjny, Museet for Samtidkunst, Oslo, 1995

Negatyw Pokoju, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1997

Pokój Grawitacyjny, 27a Bienal de São Paulo, São Paulo, 2000