JAROSŁAW KOZŁOWSKI
MIĘKKIE ZABEZPIECZENIA

Miękkie zabezpieczenie. Wersja duńska, Charlottenborg, Kopenhaga, 1994

Miękkie zabezpieczenie. Wersja polska, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1994

Miękkie zabezpieczenie. Wersja szwajcarska, Berner Galerie, c/o Suti Galerie, Berno, 1994

Miękkie zabezpieczenie. Wersja muzealna, Kunst- und Ausstellunghalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1994

Miękkie zabezpieczenie. Wersja brytyjska i północnoirlandzka, Matt’s Gallery, Londyn, 1995

Miękkie zabezpieczenie. Wersja rosyjska, Garage Center for Contemporary Culture, Moskwa, 2010

Miękkie zabezpieczenie. Wersja austriacka, Galerie Steinek, Wiedeń, 2011