JAROSŁAW KOZŁOWSKI
GABINET

Gabinet I, szkice do instalacji, 1969

Gabinet II, szkic do instalacji, 

Gabinet III, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1970