JAROSŁAW KOZŁOWSKI
EKSPEDYCJA

Ekspedycja – Kreślenie, 1969-1970