KRZYSZTOF WODICZKO
IF YOU SEE SOMETHING…

Galerie Lelong, Nowy Jork, 2005

Projekcja została zrealizowana w czasie, kiedy w Nowym Jorku rozpętano antyimigrancką kampanię w ramach konfrontacyjnej polityki George’a W. Busha i restrykcji wprowadzanych w imię walki z terroryzmem. W tytule artysta posłużył się hasłem kampanii medialnej wzywającej nowojorczyków do czujności, która przyczyniła się do narastania atmosfery nieufności i podejrzliwości wobec imigrantów. Projekcja obejmowała obrazy czterech okien, za którymi pojawiały się niewyraźne postaci imigrantów opowiadających lub rozmawiających ze sobą o dramatycznych przeżyciach, restrykcyjnych przepisach, upokarzających procedurach, deportacjach, represjach i nękaniu przez służby specjalne (Homeland Security). Ich opowieści dotyczyły skutków represyjnej polityki i reprodukowania obcości poprzez relacje strachu i podejrzeń. Przy pracy nad projekcją artysta współpracował z kilkunastoma organizacjami prawniczymi i religijnymi pomagającymi imigrantom.