DEDYKACJE

Andrzej Dłużniewski, Kopia tajemniczego hałasu Marcela Duchampa, 1976, kłębek włóczki

 

DEDYKACJE

Natalia Brandt, Tomasz Ciecierski, Andrzej Dłużniewski

Mirosław Filonik, Ewa Harabasz, Alicja Karska i Aleksandra Went

Jarosław Kozłowski, Ewa Partum, Józef Robakowski

Ryszard Waśko, Krzysztof Wodiczko

 

Otwarcie wystawy: czwartek, 23.06.2022, godz. 19.00

24.06.22–17.09.2022

wtorek–sobota, 12.00–19.00

Wystawa prezentuje dzieła artystów odsłaniających w swojej sztuce i komentarzach trajektorie ich artystycznych inspiracji. Prace twórców odwołujących się do dzieł innych artystów oferują wgląd w fascynacje wcześniej powstałą sztuką. Ideą projektu jest wyłonienie ze współczesnych praktyk artystycznych nie do końca oczywistych ciągłości, kontynuacji i zaprzeczeń dokonujących się na gruncie dialogów z odkrywaną i ożywianą tradycją, dialogów mających rozwinięcia w reinterpretacjach, polemikach czy zaprzeczeniach. Projekt pokazuje również jak przywoływane tradycje funkcjonują w ramach współcześnie formułowanych narracji kulturowych, ich kontekstach społecznych i politycznych. Poszczególne prace ukazują jak to, co było impulsem do ich powstania jest przetwarzane na gruncie innych mediów i aktualizowane w kontekście artystycznej współczesności.

 Tomasz Ciecierski, Dedykowane Constantin Brancusi, 2012 / Dedykowane Georgia O’Keffe, 2021

DEDYKACJE dają możliwość poznania źródeł i odniesień, do których odwołują się wybitni twórcy sztuki współczesnej. W ramach wystawy zostaną pokazane prace kilkunastu artystów wywodzących się z różnych generacji i będących rzecznikami różnych przekonań artystycznych. Ich prace pokazują, jak sztuka współczesna daje możliwość czytania historii sztuki i jak dzieła dalszej i bliższej przeszłości przenikają do współczesnej kultury artystycznej. Wystawa wydobywa sposoby czytania sztuki przez samych artystów, dla których lektura dzieł innych twórców okazuje się być inspiracją dla ich własnych działań. Nie chodzi o pokazywanie zależności, ale o przytoczenia, w których to samo nie jest już tym samym. Na wystawie przywołane będą m.in. dzieła Michelangelo Caravaggio, Marcela Duchampa, Eduarda Maneta, Bena Pattersona, Francisa Picabii, Aleksandra Rodczenki, Kurta Schwittersa, Władysława Strzemińskiego.

Projekt zrealizowany jako czwarta pozycja cyklicznego programu Archiwa Sztuki.

Wystawie towarzyszy film z udziałem prezentowanych artystów, którzy opowiadają o pokazywanych pracach, powodach i okolicznościach ich powstania.

 

transkrypcja dla osób słabosłyszących: PDF