ZBIGNIEW LIBERA
RYSUNKI

                       Rysunki ołówkiem, 2004, ok. 70 x 100 cm