OBRAZY LATA 70.

TOMASZ CIECIERSKI

Zamalowywanie 1972 olej na płótnie, 108 x 141 cm
Painting over, 1972 oil on canvas, 108 x 141 cm
Beztroska, 1975, olej na płótnie, 90,5 x 180 cm
Airiness, 1975 oil on canvas, 90,5 x 180 cm

Bez tytułu, 1976, olej na płótnie, 180 x 90 cm  Untitled, 1976 oil on canvas, 180 x 90 cm

Czerwony imperator, 1976, olej na płótnie, 180 x 220 cm Red Emperor, 1976, oil on canvas, 180 x 220 cm

Martwa natura z rybą i wielbłądem, 1977, olej na płótnie, 90 x 108 cm Still-life with fish and camel, 1977, oil on canvas, 90 x 108 cm

Futura, 1979, płótno i olej na płótnie, 190 x 180 cm Futura, 1979, canvas and oil on canvas, 190 x 180 cm