RYSUNKI

Rysunek taboretu, 1974
Galeria Foksal, Warszawa

Rysunek linii, 1974
Galeria Foksal, Warszawa

Rysunki linii
Galeria Foksal, Warszawa, 1975

Rysunki umieszczone są na ścianach i w narożnikach sali.
Rysunki w narożnikach stanowią fazę wstępną.
Rysunek linii stykających się w narożniku ma funkcję dydaktyczną.
Rysunki na ścianach linii pojedynczych — poziomej, ukośnej i pionowej — mają

znaczenie decydujące.
Rysunki nie są iluzją jakichkolwiek przedmiotów, nie mają także żadnej zdolności opisywania kształtu.
O ile poprzednie rysunki dotyczyły iluzji w tym sensie, że miały na celu jej

wyabstrahowanie, to w rysunkach obecnych problem ten został usunięty.
Rysunki nie są iluzją przedmiotów, lecz same konkretyzują się jako przedmioty
wizualne — linie.
Konkretność rysunków linii istnieje niezależnie od sposobu ich wykonania,
miejsca oglądania, kojarzenia i dociekania sensu.
Krzysztof Wodiczko

Dwa rysunki czerwono-niebieskie i trzy czarne na ścianach, suficie
i w narożnikach galerii
Galeria Akumulatory 2, Poznań, 1976

Rysunki umieszczone są w narożnikach sali, na ścianach i na suficie.
Rysunki w narożnikach sali stanowią fazę wstępną, przy czym rysunek linii pomalowanych
na niebiesko i czerwono jest inny i może mieć funkcję dydaktyczną.
Rysunki linii pojedynczych — poziomej, ukośnej i pionowej — mają tutaj
znaczenie decydujące.
Rysunki nie są iluzją jakichkolwiek przedmiotów, nie mają także żadnej zdolności
opisywania kształtu.
O ile poprzednie rysunki (np. Rysunek taboretu) dotyczyły iluzji w tym sensie, że miały na
celu jej wyabstrahowanie, to w rysunkach obecnych problem ten został usunięty.
Rysunki nie są iluzją przedmiotów, lecz same konkretyzują się jako przedmioty wizualne.
Konkretność rysunków istnieje niezależnie od sposobu ich wykonania.
Oglądanie rysunków sprowadza się do
swobodnego ich studiowania bez dociekań
psychologicznych i optycznych oraz
szukania zastosowań.
Krzysztof Wodiczko