POKAZ I ROZMOWA O LINII

1976

Galeria Akumulatory 2, Poznań

Na jednej ze ścian galerii umieszczone były trzy płótna z przedstawieniami linii: pionowej, poziomej i ukośnej. Na drugiej ścianie, pod rysunkami tych samych linii rzutowane były obrazy ze slajdów, utożsamiające poszczególne linie z wizerunkami dzieł sztuki, architektury i politycznej fotografii prasowej.