ODNIESIENIA

1977

Odniesienia, Galeria Foksal, Warszawa

Projekcja slajdów na trzy płótna z liniami: pionową, poziomą i ukośną, identyfikowanym jako „linia etyczna, polityczna i estetyczna”. Na poszczególne linie rzutowane były odpowiadające im obrazy, odnoszące się do sytuacji społecznych, polityki, kultury, historii sztuki.

Odniesienia / References (druga wersja), 1977
Institute for Art and Urban Resources, Long Island City, Nowy Jork

Wyświetlanie „linearnych” obrazów polityki i kultury na linie poziomą, pionową i ukośną było sterowane przez odbiorców posługujących się klawiaturą. Druga wersja Odniesień nawiązywała do kontekstu politycznego kultury wizualnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.