DRABINA

1975

Galeria Akumulatory 2, Poznań

Zdjęcia drabiny sfotografowanej z różnych punktów widzenia zostały zestawione z perspektywicznymi rysunkami drabiny i drabiną skonstruowaną w oparciu o prawo iluzji, zdeformowaną perspektywicznym rzutowaniem trójwymiarowego obiektu na dwuwymiarową płaszczyznę.