PROJEKT INSTYTUTU ROZBROJENIA KULTURY I ZNIESIENIA WOJEN
IM. JÓZEFA ROTBLATA W WARSZAWIE

2016

Instytut Rozbrojenia Kultury i Zniesienia Wojen im. Józefa Rotblata to propozycja opracowania idei miejsca stanowiącego symboliczne wyzwanie dla podtrzymywanej w zbiorowej pamięci kultury wojny.

Projekt autorstwa Krzysztofa Wodiczko i Jarosława Kozakiewicza obejmuje zarówno wizję architektoniczną, jak i wielopłaszczyznową analizę tradycji zaangażowania sztuki w gloryfikację wojny. Punkt wyjścia stanowi badanie ikonografii wojennych monumentów, pomników odzwierciedlających ideologie, wedle których historia postrzegana jest wyłącznie w kategoriach walk, zwycięstw i klęsk. Artyści proponują przyjrzeć się „uzbrojeniu” współczesnej kultury w jej różnych wydaniach — od sztuki do popkultury oferującej militaria i gry wojenne dla dzieci.

Idea Centrum ma być wschodnioeuropejskim odpowiednikiem projektu przekształcenia Łuku Triumfalnego w Paryżu w Światowy Instytut na rzecz Obalenia Wojen (2010), przedstawionego przez Krzysztofa Wodiczkę w formie architektonicznej konstrukcji okalającej paryski monument. Projekt warszawski artyści sytuują na osi saskiej — w sąsiedztwie Grobu Nieznanego Żołnierza jako miejsca kluczowego dla kształtowania zbiorowej pamięci Polaków.