POJAZDY 1971-1979

Pojazd
1971-1973

Artysta chodząc tam i z powrotem po przechylnej platformie, powoduje jej wahadłowy ruch. Ruch ten dzięki systemowi linek i przekładni przełożony jest na obrót kół i powoduje ruch pojazdu do przodu. Pojazd porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym i tylko w jednym kierunku. Pojazd porusza się wyłącznie do przodu i jest przeznaczony do wyłącznego użytku autora.

KW

Zdjęcia „Pojazdu”, na których widać autora poruszającego się nim po ulicach Warszawy wykonano w 1973. 

Pojazd robotnika
1977-1979

Przemieszczanie się masy pchanej przez robotnika wzdłuż przechylnej platformy powoduje jej wahadłowy ruch. Ruch ten dzięki systemowi linek i przekładni przełożony jest na obrót kół i powoduje ruch pojazdu do przodu. Bezwładność pojazdu i dynamika pracy robotnika podtrzymują prostoliniowy, jednokierunkowy ruch pojazdu.

KW

Pojazd-platforma
1977-1979

Ruchy ludzi, którzy znajdują się na dużej, kwadratowej platformie pojazdu, są swobodne i wielokierunkowe. Ruch generuje energię, która kumuluje się dzięki mechanicznym i pneumatycznym urządzeniom zainstalowanym w podłodze platformy i zamienia się w ruch obrotowy kół. Pojazd porusza się powoli po linii prostej, wyłącznie w jednym kierunku.

KW

Pojazd-kawiarnia 1
1977–1979

Głosy rozmówców uruchamiają silnik pojazdu. Ciągły ruch pojazdu jest podtrzymywany przez dynamikę dyskusji. Pojazd porusza się po linii prostej w jednym kierunku.

KW

Pojazd-kawiarnia 2
1977-1979

Ruch ciała rozmówców powoduje wahadłowy ruch stolika i siedzeń pojazdu. Ruch ten jest przenoszony układem przekładni na obroty kół. Pojazd porusza się po linii prostej i tylko w jednym kierunku. Prędkość pojazdu zależy od dynamiki dyskusji.

KW

Pojazd mównica
1977-1979

Siła głosu mówcy decyduje o prędkości pojazdu. Pojazd jest napędzany przez silnik elektryczny i porusza się tylko w jednym kierunku.

Pojazd-mównica, Barcelona, 1992