JAROSŁAW KOZŁOWSKI
SZKICE

 Aranżacja, 1967

Sytuacja, 1968

Gabinet II, 1969

Gabinet, 1969

Kreska, 1970

Lustro, 1970

 15 x 9, ok. 1987

Ćwiczenia z lingwistyki, 1989–1991

Matt’s gallery (in yellow), 1990

Bez tytułu, 1990

Object-pictures, 1991

 tapko (ostre przedmioty), 1992

HCAK, Haga, 1993

Miękkie zabezpieczenie, wersja muzealna, 1994

Light table, 1995

Parallel object, 1995

Obieg zamknięty, 1995

Pokój dzienny wersja nomadyczna, 1995

Miękkie zabezpieczenie wersja brytyjska i północnoirlandzka, 1995

Pokój grawitacyjny, 1996

Pokój grawitacyjny, 1996

Negatyw pokoju, 1997

Parawan uniwersalny, całodobowy, wersja specjalna 2003/2004

Wyliczanka, 2004

Bądź czujny, 2004

Bagaż osobisty (zjednoczony świat. wersja alternatywna) 2004

Grüsse aus berlin, 2004/2005

Figury retoryczne, 2005

Obrazy retoryczne, 2005

Zjednoczony świat, wersja utopijna, 2005/2006

Figury retoryczne III, 2006/2007