JAROSŁAW KOZŁOWSKI
RECYCLED NEWS

Recycled News, CSW Łaźnia, Gdańsk, 2008

Prace z serii Recycled News składają się na instalację obejmującą kilkadziesiąt stron gazet zamalowanych akwarelami. Gazety pochodzące z różnych stron świata, niezależnie od języka, miejsca wydania czy orientacji politycznej, są tak samo oprawione i podporządkowane estetyce rytmów i powtórzeń i, przede wszystkim, tak samo nieczytelne. Zamalowując całe strony gazet barwnymi akwarelami, artysta nie tylko kwestionuje ich wiarygodność, ale również uwidacznia estetyzację działania mediów. Gazety udające obrazy uruchamiają to, co nazywa „hipokryzją obrazów”, których rola podobnie jak mediów polega na zasłanianiu i odwracaniu uwagi od rzeczywistości.

Kozłowski, który nie chce być artystą politycznym traktuje jako czysto retoryczne pytanie o możliwość estetyki poza polityką. Angażujący filozofię konceptualizm był dla niego szkołą artystycznej radykalizacji, a analityczne dociekania nabierały coraz bardziej krytycznego wymiaru. Ale jego krytyka, sięgająca ideologicznych i politycznych podstaw funkcjonowania społeczeństwa, jest formułowana w filozoficznych, a nie politycznych kategoriach. Ulubioną strategią jest uchylanie i relatywizowanie znaczeń. Zarówno polityka jak estetyka jest dla niego spektaklem, w którym nie chce uczestniczyć. Polityka przeradza się w jego pracach w medialną paplaninę, a estetykę traktuje jak szkołę uwodzenia.

Recycled News, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2008

Recycled News 2, Fundacja Signum, Poznań, 2008

Recycled News 2, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, 2009

Recycled News 2, Galerie Steinek, Wiedeń, 2011 

Recycled News 2, Atlas Sztuki, Łódź, 2014

Recykled News 2, z serii 2006-2016, Fundacja Profile 2016

JAROSŁAW KOZŁOWSKI