JAROSŁAW KOZŁOWSKI
NET

Manifest sieć/net, 1971

Idea Sieci zostałasformułowana w 1971 przez artystę Jarosława Kozłowskiego oraz historyka i krytyka sztuki Andrzeja Kostołowskiego. W manifeście rozesłanym do ok. 350 artystów i krytyków sztuki z Polski i ze świata zachęcali oni do współpracy i wolnej wymiany faktów artystycznych. Sieć kontaktów rozwijanych pomiędzy artystami niezależnie od struktur instytucjonalnych i barier politycznych rozrastała się na fali konceptualizacji sztuki, zainteresowań sztuką poczty i popularności haseł antysystemowych. Idea wolnego obiegu, dialogu i decentralizacji stanowiła artystyczną alternatywę wobec politycznego i ideologicznego zamknięcia polskiej kultury przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wbrew geopolitycznym podziałom na Wschód i Zachód Sieć rozprzestrzeniała się poprzez wymianę pomiędzy artystami z Europy Wschodniej i Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Anarchizująca idea Sieci była wyzwaniem zarówno dla politycznego status quo Europy Wschodniej, jak i dla rynkowych mechanizmów sceny artystycznej Zachodu. Pierwsza prezentacja Sieci w 1972 roku w Poznaniu, w prywatnym mieszkaniu Jarosława Kozłowskiego, została przerwana przez ówczesne Służby Bezpieczeństwa, drugą zorganizowano w tym samym roku w poznańskim klubie ZPAP. Mimo represji ze strony władz niezależna sieć kontaktów była rozwijana w kolejnych latach; działanie to było kontynuowane w ramach prowadzonej przez Jarosława Kozłowskiego od 1972 roku poznańskiej Galerii Akumulatory 2. W 2012 w Fundacji Profile miała miejsce pierwsza po 40 latach wystawa dokumentacji i prac artystów związanych z Siecią.

Appendix I do listy osób zaproszonych do udziału w sieci, 1972

Drugi pokaz sieci, Klub ZPAP, Poznań, 1972

JAROSŁAW KOZŁOWSKI