JAROSŁAW KOZŁOWSKI
EMPATIE

Empatia Pojedynczej do Mnogiej i Vice Versa, 2010

W swoim projekcie Jarosław Kozłowski z podejrzliwością przygląda się przyległości języka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistości. Przywołując pojęcie empatii odsłania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne użycia (i nadużycia) ikonicznych niemal przedstawień, które wydają się znajome i oczywiste. Zestawiając i multiplikując rozpoznawalne elementy wizualnego otoczenia, nie proponuje prostych opozycji czy zależności. Te ostatnie często okazują się grą czysto retoryczną, jak zmultiplikowany wizerunek Mao w pracy zatytułowanej Empatia przewodniczącego Mao do narodu chińskiego i vice versa. Artysta mnoży wątpliwości, ujawnia paradoksy i niejednoznaczności tkwiące w mechanicznej lekturze historii i współczesności, jak w Empatii Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa. Jarosław Kozłowski, czołowa postać sztuki konceptualnej, z poczuciem humoru demitologizuje powszechnie akceptowane mity, zręcznie wydobywa je ze strumieni znaczeń i ich banalizacji. W przewrotnych grach wizualnych i językowych przenicowuje świat współczesnej wizualności, w którym panoszą się odklejone od swych pierwowzorów wizerunki, a designerska estetyzacja zamienia w produkt nawet niszowe praktyki street artu.

Empatia Pana Hitlera do Pana Stalina i Vice Versa, 2010

Empatia Pionu do Poziomu i Vice Versa, 2010

Empatia Prawdy do Kłamstwa i Vice Versa, 2010

Empatia Przewodniczącego Mao do Narodu Chińskiego i Vice Versa, 2012

Empatia Mitu do Mitologii i Vice Versa, 2012

Empatia Sacrum do Profanum i Vice Versa, 2012

JAROSŁAW KOZŁOWSKI