ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
GEONAUCI

Geonauci, 1998–2004, brąz, wymiary różne,      ok. 5 × 3 × 3 cm