Witacze. Miasta Polskie

2007 – 2014
Blog, slajdy

Artystki już od kilku lat podróżując po Polsce fotografują witacze, z konsekwencją archiwisty tworzą katalog ich przemijającego piękna. Te przedziwne konstrukcje ustawione przy wjazdach do miast i miejscowości, służą powitaniu wjeżdżających gości, zachęceniu do odwiedzenia miasta. Często przybierają formę abstrakcyjnych rzeźb, instalacji. Wiele z nich niszczeje, stare, zapomniane dawno przestały pełnić swoją funkcję ozdobnej miejskiej bramy.