ALICJA KARSKA
& ALEKSANDRA WENT
PAMIĄTKA

2007

wideo 04:33 

Pamiątka to film animowany wykorzystujący zamiast ruchomego obrazu zastygłe w bezruchu fotografie. Bliższe przypatrzenie się fotografiom  uwidacznia piksele ekranu, które rozmywając obraz przywodzą na myśl proces poszukiwania w pamięci wspomnień, których nie można już odtworzyć.  Dla artystek to wspomnienia dziecięcych, letnich wakacji.
Metoda zapisu fotografii może być także kojarzona z mechanizmem zapamiętywania zdarzeń w ruchu – nie poprzez zapamiętywanie miejsc, ale recepcję ich obrazów.