ALICJA KARSKA
& ALEKSANDRA WENT
OBIEG ZAMKNIĘTY

2006

muzyka: Marcin Zieliński
wideo: 9:25

W pracy uwagę skupia  stary basen znajdujący się w ogrodzie dawnego przedszkola. Ten nieczynny od lat obiekt ponownie wypełniony został wodą, jednak ten fakt nie jest dla nas najistotniejszy. Istotny jest ciągły przepływ wody (cyrkulacja) między dwoma basenami (drugi to lustrzane odbicie) i napięcia, które się tworzą między nimi. Ten ciągły cykl wymiany konstruuje impulsywna muzyka, sterując cyrkulacją wody.