RYSZARD WAŚKO
PORTRET PEWNEJ RODZINY W CZASIE

Portret pewnej rodziny w czasie, 2008-2009

Seria dwudziestu trzech prac składa się z przetworzonej fotografii i tekstu napisanego przez artystę. Punktem wyjścia były stare zdjęcie rodzinne. Na powiększonych fotografiach artysta zamazuje twarze i detale, zmienia szczegóły, dodaje nowe elementy, zaciera lub uwydatnia scenerie tła, czasami zaciera całe, niemal zanikające obrazy lub preparuje ich negatywowe odwrócenie. Kilku wariantom jednego obrazu odpowiadają zmieniające się wersje tekstu. Odniesieniem nie jest historia rodziny czy próba jej rekonstrukcji ale pamięć uruchamiana obrazami. Za pośrednictwem tych zdjęć artysta dostaje się do obrazów zamrożonych w archiwum własnej pamięci i uruchamia proces ich fabularyzacji.