RYSZARD WAŚKO
OD 0 DO 180˚

Od 0 do 180˚, 1971

W wieloelementowych, poziomych układach ujęć fotograficznych artysta manipulował ustawieniami kamery pod różnymi, zmieniającymi się kątami. Fotografował budynek łódzkiej szkoły filmowej i otaczającą go przestrzeń za każdym razem zmieniając kąt widzenia kamery od 0 do 180°. Kolejne kadry utrwalające  ruch i pole widzenia autora są zapisem jego percepcji.