RYSZARD WAŚKO
RÓG

Róg, 1976, 3’36” 

Wideo instalacja dotycząca relacji pomiędzy obrazem a jego fizycznym odniesieniem. W narożniku pomieszczenia artysta umieścił monitor emitujący bezpośrednią transmisję filmowej rejestracji narożnika tegoż pomieszczenia. Iluzoryczność zainscenizowanej sytuacji dodatkowo podkreślona była relacją między przestrzenią rzeczywistą a przestrzenią przedstawioną na monitorze, która mała swoją rzeczywistą kontynuację poza ekranem.