JÓZEF ROBAKOWSKI
FOTOGRAFIA ANALITYCZNA

Rowerzyści, 1968

Jadwisia, 1968

Okulary, 1969