Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook

Konstrukcja w procesie. 1981-2000

  

 

Pokaz filmu Józefa Robakowskiego pt. „Konstrukcja w procesie”

Dokument jest relacją z pierwszej edycji międzynarodowego projektu „Konstrukcja w procesie”, który miał miejsce w Łodzi w 1981 roku. Film obejmuje rejestracje wystawy, towarzyszących jej wydarzeń, wywiady z jej uczestnikami i performatywne działania zrealizowane przez artystów specjalnie na rzecz filmu. Jego autor przedstawił też sugestywny obraz społecznych  realiów robotniczego miasta w schyłkowym momencie solidarnościowego zrywu. O idei i okolicznościach powstania filmu opowiada we wprowadzeniu Józef Robakowski.


 

 

Oprowadzanie online

Zapraszamy do obejrzenia oprowadzania kuratorskiego po wystawie na naszym kanale na YouTube (i poniżej). O siedmiu edycjach "Konstrukcji w procesie" opowie kuratorka projektu, Bożena Czubak. 


Spotkanie online oraz materiał filmowy z trzeciej „Konstrukcji w procesie”

 

Spotkanie z Ryszardem Waśko, inicjatorem i współtwórcą kolejnych edycji „Konstrukcji w procesie”, Andą Rottenberg, obserwatorką i komentatorką pierwszej edycji tego wydarzenia, Sofi Żezmer, uczestniczką trzech edycji „Konstrukcji w procesie” kierującą nowojorskim Biurem Muzeum Artystów oraz Piotrem Weychertem, autorem po raz pierwszy prezentowanych rejestracji filmowych pokazujących prace i artystów, którzy wzięli udział w „Konstrukcji w procesie 3” zrealizowanej w 1990 roku pod hasłem „Z powrotem w Łodzi”.


 

Archiwum międzynarodowego projektu Konstrukcja w procesie prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw artystycznej awangardy. To bezprecedensowe wydarzenie realizowane na międzynarodową skalę, z udziałem wielu wybitnych twórców z całego świata, miało swój początek w Polsce i było kontynuowane w Europie Zachodniej, Izraelu i Australii. Konstrukcję w procesie zainicjował w Łodzi w 1981 roku Ryszard Waśko, a zorganizowano ją pod auspicjami NSZZ Solidarność. Jako artystyczna manifestacja poparcia dla wolnościowego ruchu społecznego została wymazana z kalendarium kulturalnego w Polsce po wprowadzenia stanu wojennego. Katalog pierwszej Konstrukcji opublikowali rok później w Nowym Jorku jej amerykańscy uczestnicy.

Wystawa w Fundacji Profile pokazuje pionierski charakter prezentowania sztuki jako procesu, jako konstruowania form i idei funkcjonujących w przestrzeni społecznej. Obszerna dokumentacja oferuje wgląd w kilkaset realizacji z siedmiu edycji Konstrukcji w procesie — dzieł, które powstawały w relacji do miejsc, zastanych przestrzeni, ich kontekstu kulturowego i społecznego. Zapisy filmowe i fotograficzne ukazują zmieniającą się scenerię kolejnych odsłon tego wydarzenia — od pofabrycznych przestrzeni „robotniczej” Łodzi po skaliste krajobrazy pustyni czy parkowe założenia na terenie malowniczych Pałuk. Pozwalają zobaczyć, w jaki sposób artyści odpowiadali na wyzwania zmieniających się miejsc i kulturowych uwarunkowań.

Sol LeWitt, bez tytułu, 1981, hala Budremu, Łódź, I Konstrukcja w procesie


Zapisy filmowe i fotograficzne kolejnych Konstrukcji w procesie odzwierciedlają zmieniające się sposoby funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej w kontekście przemian ustrojowych, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Dokumentacja z edycji zrealizowanych w Monachium, Izraelu, Melbourne pokazuje, jak zainicjowana w Polsce idea dialogu znalazła kontynuację w odniesieniu do innych doświadczeń kulturowych, społecznych, politycznych. Procesom konstruowania dialogu i wspólnoty wbrew różnicom kulturowym pozwalają przyjrzeć się bliżej materiały z 5 edycji, zorganizowanej w 1995 roku na pustymi Negev pod hasłem Co-existence (Koegzystencja), w której uczestniczyli artyści izraelscy i palestyńscy, oraz z 6 edycji, zrealizowanej pod hasłem Bridge (Most) w Melbourne w 1998 roku, z udziałem m.in. twórców aborygeńskich i azjatyckich.

Les Levine, Chwasty umysłu, 2000, VII Konstrukcja w procesie


Wystawa skonstruowana ze zbiorów archiwalnych Ryszarda Waśko obejmuje prace, projekty, szkice, dokumentację fotograficzną i filmową oraz dokumenty dotyczące poszczególnych edycji Konstrukcji w procesie. Obok prac z zakresu sztuk wizualnych prezentowana jest dokumentacja działań z pogranicza muzyki, literatury, teatru. Wystawa i towarzysząca jej publikacja realizowana jest jako trzecia pozycja programu Archiwa sztuki.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto stołeczne Warszawę.

Wystawa potrwa do 22 grudnia 2020.

 

DEDYKACJE

 

więcej

Józef Robakowski
Sztuka przez dziurkę od durszlaka

 

więcej

Alicja Karska i Aleksandra Went
Pola

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile