Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

Biografie Warszawy 1 | Szlaki Niewidzących

 

 

Idea BIOGRAFII WARSZAWY to stworzenie alternatywnej formuły przewodnika po mieście poprzez działania artystyczne, edukacyjne i animacyjne. Projekt zakłada szereg wydarzeń (od warsztatowych po teoretyczne), które ukażą historię miasta Warszawy, związane z nim legendy a także dynamikę procesów społeczno-kulturowych z perspektywy indywidualnych doświadczeń żyjących tu ludzi. Tytuł projektu odnosi się do konkretnych życiorysów zaproszonych do udziału osób, jak również w sposób symboliczny do wielorakich „twarzy” samego miasta jako społecznego organizmu. Założeniem projektu jest wspólne przyglądanie się historii nigdzie nie spisanej, "niekolorowanej" i "niepolukrowanej", alternatywnej wobec narracji znanych z ogólnodostępnych przewodników turystycznych.


Najważniejszymi bohaterami BIOGRAFII WARSZAWY są trzy grupy, które postrzegają miasto niejako oddolnie i to one wyznaczą osie tematyczne i problemowe kolejnych spotkań: osoby bezdomne, osoby niewidome oraz emigranci wojenni; środowiska skrajnie różne, lecz połączone i często skrzywdzone kategorią "inności". Osoby te pełnią rolę przewodników po mieście według indywidualnie opracowanych tras i to ich problemom zostaną poświęcone wydarzenia towarzyszące - działania z artystami i spotkania teoretyczne.

W Biografiach Warszawy 1 do wielkiej wyprawy ulicami Warszawy zapraszają osoby niewidome. Opowiedzą jak doświadczają miejsc, które są im bliskie, a które nie zawsze mieszczą się w narracjach turystycznych przewodników. Zapraszamy! 

Wydarzenia BIOGRAFII WARSZAWY 1

18 maja 2017, godz. 19:00, miejsce: Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, Warszawa

Nightwatching. Fotografia niewidomych fotografów. Wykład prof. Marty Leśniakowskiej (Instytut Sztuki PAN).

Wykład jest propozycją zaprezentowania fotografii praktykowanej przez niewidomych fotografów. Autorka naświetli zjawisko z perspektywy zarówno kulturowej i społecznej, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak niepełnosprawność wzrokowa wpływa na percepcję świata i jak kształtuje obraz fotograficzny. Wykład prowadzony z audiodeskrypcją w wykonaniu autorki.

19 maja 2017, godz. 12:00 - 17:30

Szlakiem Biografii Warszawy 1. Wycieczka pilotowana przez osoby niewidome i niedowidzące: Teresę Dederko, Annę Miszelską, Tomasza Matczaka i Leszka Sokołowskiego.

Plan trasy:

12:00, miejsce zbiórki: zakład szewski Ryszarda Wieteski, ul. Inżynierska 1. W planie trasy: zakład szewski Ryszarda Wieteski, praskie kapliczki podwórkowe. Oprowadza: Anna Miszelska

13:30, miejsce zbiórki: pomnik Kazimierza Deyny, róg ul. Łazienkowskiej i ul. Czerniakowskiej. W planie trasy: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienkowska 3. Oprowadza: Tomasz Matczak

15:00, miejsce zbiórki: Dom Towarowy Smyk, róg ul. Kruczej i Alei Jerozolimskich. W planie trasy: Pasaż „Wiecha”, Domy Towarowe Centrum. Oprowadza: Leszek Sokołowski

16:30, miejsce zbiórki: Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9. W planie trasy: Zespół Ognisk Wychowawczych (ul. Stara 4), ul. Kamienne Schodki, ul. Bugaj 15-17, galeria rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego. Oprowadza: Teresa Dederko

20 maja 2017, godz. 12:00 - 21:00 | NOC MUZEÓW 2017 | miejsce: Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, Warszawa

Obraz dźwięku | Dźwięk obrazu. Działanie artystyczne i grupowa realizacja interaktywnej instalacji pt. "Zapiski". Prowadzenie: Paweł Dudko. Wstęp wolny. Ilość miejsc nieograniczona.

 

Działanie artystyczne animowane przez Pawła Dudko przeznaczone jest dla wszystkich, bez względu na wiek i kompetencje, którzy chcą wcielić się w twórców przestrzennych obrazów powstających przy użyciu dźwięków.

Więcej informacji na: facebook.pl/biografiewarszawy 


 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile