Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

SZTUKA WEDŁUG POLITYKI. Wystawa dedykowana pamięci Piotra Piotrowskiego | Kozłowski, Kulik, Libera, Wodiczko

 

31 lipca - 19 września 2015

Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa

 

Krzysztof Wodiczko, Projekcja w Tijuanie, El Centro Cultural, Tijuana, 2001,  kol. MOCAK, Kraków 

 

Wystawa dedykowana pamięci wybitnego historyka i krytyka sztuki jest projektem uhonorowania roli Piotra Piotrowskiego jako badacza sztuki współczesnej, zaangażowanego w kształtowanie wizji i roli kultury wizualnej we współczesności. Projekt wystawy jest w dużej mierze inicjatywą artystów, z którymi Piotr Piotrowski współpracował, zarówno jako badacz sztuki, jak i kurator, który również projektami wystawienniczymi konstruował dyskurs  współczesnej historii sztuki. Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Krzysztof Wodiczko, wybitni twórcy sztuki współczesnej, to artyści, którzy zajmowali kluczowe miejsce w refleksji historyczno-artystycznej Piotra Piotrowskiego. Rzecznik sztuki krytycznej, sztuki angażującej się w debaty życia publicznego, wielokrotnie w opracowaniach dotyczących sztuki współczesnej, podkreślał rolę i znaczenie twórczości tych artystów. Był kuratorem ich wystaw i autorem tekstów poświęconych ich sztuce publikowanych w książkach i katalogach wydawanych w Polsce i zagranicą. Łącząc w swojej praktyce perspektywę akademicką i muzealną, sytuował ich sztukę i postawy w obszarze doświadczeń artystycznych decydujących o randze polskiej sztuki współczesnej.

 

Jarosław Kozłowski, Empatia Przewodniczącego Mao do narodu chińskiego i vice versa, 2011, 15 fotografii, 80 x 60 cm każda 

 

W ramach wystawy zostaną pokazane prace, które były tematem tekstów i punktem odniesienia dla badań historyczno-artystycznych Piotra Piotrowskiego, formułowanej przez niego wizji historii sztuki, topografii artystycznej i jej znaczenia dla doświadczeń kulturowych Polski i regionu Europy Wschodniej.

 

 

Zbigniew Libera, z serii The Gay, Innocent and Heartelss, 2008, fotografia, 77,5 x 60 cm

 

Sztuka według polityki to tytuł tekstu Piotra Piotrowskiego opublikowanego w 1999 w katalogu wystawy Negocjatorzy sztuki. Wobec rzeczywistości, w którym analizował praktyki artystyczne dedykujących mu obecną wystawę twórców. Tym samym tytułem opatrzył wydany w 2007 roku zbiór esejów dotyczących polskiej sztuki XX wieku (m.in. wspomniany wyżej tekst). We wstępie do tej publikacji pisał: Sztuka, jako aktywność publiczna, niejako ze swej natury jest działaniem politycznym w szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż przestrzeń tę definiuje polityka, polityka pojęta jako konflikt między władzą a obywatelem, między różnymi obozami szeroko pojętej władzy, a także między różnymi grupami obywateli różniącymi się płcią, społecznym pochodzeniem, ekonomicznymi interesami, a także wyznawanymi systemami ideologicznymi, konflikt między tendencjami emancypacyjnymi a konserwującymi porządek społeczny, obyczajowy, polityczny. Ta przestrzeń to agon, obszar rywalizacji grup i jednostek, rywalizacji różnych podmiotów podejmujących czasami krytyczną, czasami apologetyczną dyskusję na rozmaite tematy, także te najważniejsze, jakimi są wolność i demokracja…

 

Zofia Kulik,  Od Syberii do Cyberii, 1998-2004,  fotografia, 2100 x 240 cm,  kol. Fundacja Signum, Poznań. 

Zofia Kulik,  Od Syberii do Cyberii, 1998-2004,   fotografia, 2100 x 240 cm,  kol. Fundacja Signum, Poznań, detal 

 

W ramach wystawy udostępnione jest archiwum ze zbiorem książek, katalogów,  tekstów, zapisów wykładów i wywiadów  przeprowadzonych z Piotrem Piotrowskim.

 

Kurator: Bożena Czubak

 

Piotr Piotrowski - historyk sztuki, kurator, profesor nauk humanistycznych (2000), w latach 1996–2009 kierował Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2009–2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.Profesor goszczący w Center for Curatorial Studies Bard College, Annandale-on-Hudson (2001), Central European University w Budapeszcie (2002), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003), Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, stypendysta m.in. Center for Advanced Study in the Visual Arts (Waszyngton), Columbia University (Nowy Jork) oraz The Institute for Advanced Study (Princeton). Laureat pierwszej edycji Nagrody im. Jerzego Stajudy (1993), pierwszy laureat Nagrody im. Igora Zabla za wkład w badania kultury artystycznej Europy Środkowej. Głównym obszarem jego badań była społeczna i polityczna historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Napisał ok. 300 artykułów opublikowanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, był autorem kilkunastu książek, m.in. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej, 1945–1989 (Rebis, Poznań 2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile