Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

POTRZEBUJĘ ZACHĘTY

 Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Otwarcie wystawy: piątek, 11 kwietnia 2014, godz. 19.00

 

Wystawa prezentuje efekty ostatniego spotkania studentów w ramach kilkuletniego programu plenerów w Karwieńskich Błotach. Punktem wyjścia dla formułowania idei kolejnych plenerów była bogata przeszłość miejscowości związana z szesnastowiecznym, holendersko-niemieckim osadnictwem oraz związki łączące obecnych mieszkańców wsi z lokalnymi tradycjami. W 2013 r. studenci zmierzyli się z problemem określonym jako „mikroświat”, a rozumianym jako najbliższe otoczenie, to, co „w zasięgu ręki”. W ramach pleneru poszukiwali motywów charakterystycznych dla lokalności miejsca, świadczących o jego odrębności i jednocześnie tego, co wydaje się wspólne różnym miejscom. Stawiali się w roli obserwatorów, ale również współuczestników kształtowania wizerunku miejsca i współużytkowników jego przestrzeni.

Na wystawie w Fundacji Profile prezentowana jest dokumentacja filmowa i fotograficzna z pleneru oraz prace odnoszące się do działań studentów w Karwieńskich Błotach. Pokazany zostanie również performance zrealizowany pod hasłem  Potrzebuję zachęty. Inspiracją do performensu był cykl wykładów  gościa pleneru, Bożeny Czubak, poświęconych m.in. sztuce w przestrzeni publicznej.

Plener Karwieńskie Błota 2013 był szóstą, ostatnią edycją autorskiego programu plenerów Grzegorza Stachańczyka  dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Plener ten zakończył serię corocznych plenerów w Karwieńskich Błotach, których ideą było rozpoznawanie tożsamości miejsca - nadmorskiej wsi, kojarzonej zwykle z anonimowym wypoczynkiem.

 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile