Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

PŁASKA RZECZYWISTOŚĆ - Zbigniew Libera

 

W "płaskiej rzeczywistości" Zbigniew Libera rekonstruuje w trzecim wymiarze zobrazowany i spłaszczony widzeniem świat. Realizacja projektu polega na zbudowaniu samochodu, który jest wizualno-przestrzenną hybrydą, przenoszącą w trzeci wymiar perspektywiczne deformacje i skróty widzenia, którymi operują fotograficzne i filmowe rejestracje. Odniesieniem są przedstawienia rzeczywistości doświadczanej i konsumowanej w obrazach. Wywiedzione ze zdjęć kształty samochodu dalekie są od jego rzeczywistych form i proporcji. W przewrotny sposób artysta demonstruje metody wizualnego łudzenia, pozbawiając je „hipnotycznego czaru”. Zaskakujące formy jego samochodu wizualizują pułapki widzenia kształtowanego medialnymi wyobrażeniami. Podobny zabieg autor stosuje w modelu i szkicach przedstawiających zdeformowane widzeniem kształty roweru.

Wydobywając je spod władzy spojrzenia pokazuje wpływ obrazów kultury konsumpcyjnej na percepcję rzeczywistości i kreowanie jej mitów.

 W szkicach i modelach odtwarzających fotograficzne ujęcia, artysta uzmysławia naturalizację widzenia tego, co okazuje się dalece nienaturalne. Na rysunkach roweru kształty i rozmiary jego kół zmieniają się w zależności od odtwarzanego za obrazem sposobu widzenia.  ”Efekt rzeczywistości” okazuje się w nich być efektem ideologizacji spojrzenia. Hasła na rysunkach wyraźnie odsyłają do opisanych przez Jeana Baudrillarda procesów odrealniania rzeczywistości, w których obraz ulega precesji produkującej kolejne mutacje. Elipsoidalne kształty kół roweru czy spłaszczone obłości samochodu i jego wykoślawione proporcje pokazują nam coś, czego nie ma, zniekształcenia, które zwykliśmy brać za "naturalne" kształty.

 W "płaskiej rzeczywistości" Libera sięga po jeden z najbardziej zmitologizowanych przedmiotów kultury konsumpcyjnej – samochód, który stał się przedmiotem kultu, elementem kształtowania masowych gustów i zachowań, który był atrybutem formułowanych w XX wieku utopii i centralnym motywem modernizacyjnych ideologii. Jako forma mitotwórcza na masową skalę oraz nośnik przemian obyczajowych i konsumpcyjnych wzorców  był wielokrotnie opisywany przez wybitnych badaczy kultury.W projekcie Libery mamy do czynienia z samochodem użytkowanym nie tyle w praktyce, co przede wszystkim w spojrzeniu, któremu ów spłaszczony samochód dostarcza urzeczywistnienia tego, czym spojrzenie jest karmione w iluzjach medialnych wyobrażeń.

Kurator wystawy: Bożena Czubak

 

 

 

Zbigniew Libera ur. w 1959 w Pabianicach, mieszka i pracuje w Warszawie. Twórca prac fotograficznych, realizacji wideo, instalacji, obiektów, rysunków, ostatnio zajmuje się filmem.  W latach 80. autor prac wideo, zaangażowany w działalność łódzkiej Kultury Zrzuty, współzałożyciel punkowej grupy Sternehoch. W latach 90. uznany za kluczową postać sztuki krytycznej zrealizował m.in. serięUrządzeń korekcyjnych dotyczących dwuznaczności i represyjnych wymiarów wzorców kulturowych. Od początku kolejnej dekady tworzył serie fotograficzne odnoszące się do problematyki konstruowania i manipulowania pamięcią i historią. Prezentowany obecnie projekt jeszcze w trakcie realizacji był pokazywany w 2010 roku w Fundacji Profile w Warszawie. Płaska rzeczywistość jest drugą wystawą artysty w łódzkiej Galerii Atlas Sztuki, gdzie w 2004 miał miejsce premierowy pokaz jego fotograficznych serii Pozytywy i Mistrzowie.

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile