Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

TIDE. Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Plener Karwieńskie Błota 2012 był piątą edycją autorskiego pleneru Grzegorza Stachańczyka dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Ideą corocznych plenerów w Karwieńskich Błotach jest rozpoznawanie tożsamości miejsca - nadmorskiej wsi, kojarzonej zwykle z anonimowym wypoczynkiem.

Bogata przeszłość miejscowości związana z szesnastowiecznym osadnictwem holendersko-niemieckim to rozdział zamknięty cezurą II wojny światowej. Mieszkańcy mają jednak świadomość przeszłości i nadal czują się jej spadkobiercami. Związek między obecnymi mieszkańcami wsi i miejscem ich zamieszkania stanowił punkt wyjścia dla sformułowania idei wszystkich plenerów w Karwieńskich Błotach.

Pierwszą propozycją było sportretowanie mieszkańców. Inspirację stanowiły portrety rybaków i ich rodzin wykonane na początku ubiegłego wieku. Temat realizowany był przez trzy sezony plenerowe, a wykonane portrety zostały przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Karwieńskich Błot.

Obecnie działaniom studentów towarzyszy stała, zaprzyjaźniona grupa mieszkańców. Miała ona znaczący udział w kolejnej propozycji zrealizowanej w czasie pleneru w 2012. Była to próba ujawnienia miejsc „magicznych” – wskazanych przez mieszkańców, wyjątkowych dla nich zakątków wsi i jej okolic, pokazujących inne oblicze miejsca niż to, które funkcjonuje w świadomości turystów. Działanie to stało się pretekstem dla przeprowadzenia „bArteru”. Miejsca wskazane przez mieszkańców zostały oznakowane w terenie, a wykonane przez studentów „portrety miejsc” stały się przedmiotem wymiany z mieszkańcami wsi, na to, co ci mogli wykonać własnoręcznie.   

Ostatni plener poprowadzony został w nowej formule - z udziałem gościa, Małgorzaty Winter, historyka sztuki i krytyka. Dzięki temu studenci mieli możliwość poznania osoby biorącej czynny udział w życiu artystycznym, kreującej działania w obszarze sztuki najnowszej. Program przygotowany przez Małgorzatę Winter – projekcje filmów i wykłady m.in. na temat strategii włóczkowych w sztuce współczesnej był pretekstem do wykonania w terenie „ekologicznego grafitti”.

Na wystawie odbywającej się w Fundacji Profile prezentowana jest dokumentacja filmowa z dotychczasowych plenerów oraz fotograficzne rejestracje z ostatniego pleneru i „ekologiczne grafitti”, przywołujące działania studentów w Karwieńskich Błotach w 2012 r.

Otwarcie: 25 stycznia 2013, godz. 19.00

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile