Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

Uśpiony kapitał. Sztuka z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich

Otwarcie: 29 maja 2012, godz. 19.00 

 

Oranżeria Muzeum Pałacu w Wilanowie 

 

 

 

 

Joseph Beuys, Jan Chwałczyk, Tomasz Ciecierski, Zbigniew Maciej Dowgiałło, Katarzyna Górna, Ryszard Grzyb, Bożena Grzyb-Jarodzka, Władysław Hasior, Paweł Jarodzki, Marek Kijewski, Grzegorz Klaman, Paweł Kowalewski, Katarzyna Kozyra, Mariusz Kruk, Jacek Kryszkowski, Natalia LL, Jurij Lejderman, Łódź Kaliska, Eustachy Kossakowski, Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Piotr Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Agnieszka Niziurska-Sobczyk, Włodzimierz Pawlak, Tomasz Psuja, Zbigniew Reszka, Tadeusz Rolke, Tomasz Sikorski, Marek Sobczyk,  Joanna Stańko, Henryk Stażewski, Paweł Susid,  Wojciech Tracewski, Jerzy Truszkowski, Małgorzata Turewicz, Waldemar Umiastowski, Szymon Urbański,  Anastazy B. Wiśniewski, Ryszard Woźniak, Włodzimierz Jan Zakrzewski

Jarosław Modzelewski, Trudności w poruszaniu się,  ol. pł. /Trouble Moving, oil on canvas,  115 x 180, 1987

 

 

Wystawa sztuki z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich to trzecia propozycja cyklicznego programu prezentacji najbardziej znaczących prywatnych kolekcji sztuki współczesnej i nowoczesnej, realizowanego przez Fundację Profile i Muzeum Pałac w Wilanowie pod hasłem Uśpiony kapitał. Tegoroczna prezentacja pokazuje kolekcję sztuki współczesnej, która w przeważającej części powstawała „na bieżąco”, w odniesieniu do sztuki aktualnie powstającej. W kulturze polskiej, ubogiej w wielkie kolekcjonerskie tradycje, była to sytuacja wyjątkowa, w dużej mierze wynikająca z fascynacji ówczesną sztuką, ale również z zaangażowania w jej promocję, z bezprecedensowej działalności Andrzeja Bonarskiego jako aktywnego animatora ówczesnej sceny artystycznej. 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Pawlak, Łamanie szklanych rurek, ol. pł. /Breaking Glass Pipe,  oil on canvas,  135 x 185, 1987

Eksponowana kolekcja to wyjątkowy zbiór polskiej sztuki lat osiemdziesiątych, obszerny zestaw obrazów i przykłady rzeźb zaliczanych do tzw. nowej ekspresji, z ikonicznymi dla tego okresu pracami takich artystów jak Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak czy Marek Sobczyk. Unikatowy zbiór sztuki będący świadectwem dynamiki kultury artystycznej w schyłkowym okresie PRL-u, kiedy kształtowały się nowe formy życia artystycznego. Do najważniejszych manifestacji artystycznych tamtego czasu, dystansujących się wobec mecenatu struktur państwowych i ówczesnej przykościelnej opozycji, należały wystawy organizowane przez Andrzeja Bonarskiego — głośne pokazy zbiorowe, jak kluczowa dla lat osiemdziesiątych wystawa Cosłychać? (1987) i cały szereg indywidualnych prezentacji artystów współtworzących kanony malarstwa z kręgu nowej ekspresji. Kolekcja gromadząca wystawiane wówczas prace oferuje wgląd w sztukę dekady, w której przemianom społecznym towarzyszyły przewartościowania artystyczne.  A nowa formacja twórców odrzucających retorykę oficjalnej władzy i podziemnej opozycji wypracowywała nowe idiomy sztuki, często wybujałej stylistycznie, pełnej humoru i ironii, niewspółmiernie kolorowej wobec szarej rzeczywistości i bywało, że niedorzecznie absurdalnej w egzotycznych odniesieniach. Obecna wystawa zapoczątkowanej w tym czasie kolekcji jest okazją, by przyjrzeć się tej „barwnej”, najpierw emocjonującej, a potem zapomnianej dekadzie. Spojrzenie na prezentowane zbiory w kontekście wydarzeń ówczesnej sceny artystycznej umożliwiają pokazywane na wystawie filmy dokumentujące większość z 22 wystaw zorganizowanych przez Andrzeja Bonarskiego od 1986 do 1991 roku.

 

 

Szymon Urbański, Chora miłość, ol. pł. / Sick Love, oil on canvas, 100 x 100, 1987

 

 

Wystawa obejmuje również wybór z późniejszej części zbiorów powiększających się w kolejnych dekadach o znaczące dzieła faworytek feministycznej krytyki, jak Zofia Kulik, Natalia LL, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Górna. W tej części kolekcji, oscylującej pomiędzy różnymi wątkami i postaciami sztuki współczesnej, znacząco prezentują się prace Władysława Hasiora, którego Andrzej Bonarski uczynił jednym z głównych bohaterów swojej ostatniej wystawy zorganizowanej w 1991 roku w warszawskiej Zachęcie pod hasłem Polski szyk. Nieznanym dotąd wątkiem tej kolekcji jest zestaw prac Henryka Stażewskiego, m.in. seria jego autoportretów i przede wszystkim niepublikowane wcześniej szkice nestora awangardy.

 

 

Bożena Grzyb-Jarodzka, Miłość zwycięży śmierć, ol., temp., pł. / Love Will Overcome Deathoil and distemper on canvas, 73 x 55,5, 1987

 

Wystawa z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich zgodnie z zamierzeniem cyklu Uśpiony kapitał prezentuje zbiory, które różnicują bądź dopełniają obraz sztuki znany z kolekcji muzealnych i zbiorów publicznych. Programowy charakter części kolekcji poświęconej sztuce lat osiemdziesiątych czyni ją jednym z najważniejszych odniesień w debacie na temat kultury artystycznej tej „odzyskiwanej” ostatnio dekady.

Kurator wystawy: Bożena Czubak

Kuratorzy cyklu Uśpiony kapitał: Bożena Czubak, Andrzej Paruzel

 

 

Współpraca: Andrzej Grabowski 

 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile