Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

PROJEKCJA WETERANÓW WOJENNYCH - Krzysztof Wodiczko

  9-10 listopada 2010, przestrzeń miejska Warszawy

„Projekcja weteranów wojennych” to projekt audiowizualnej projekcji realizowanej w kilku miejscach miasta przy użyciu zdemilitaryzowanego pojazdu wojskowego. Pojazd „strzelający” dźwiękami słów i obrazami tekstów jest przekształcony w instrument wypowiedzi dla weteranów.

Realizacja projektu zakłada ożywienie przestrzeni publicznej miasta projekcją zrealizowaną przy użyciu najnowszych technologii, nie w postaci statycznego pokazu, ale projekcji emitowanej z pojazdu w różnych miejscach Warszawy. Na ulicach miasta pojawi się samochód typu Honker Skorpion 3, jakiego używają żołnierze polscy w Iraku i Afganistanie.  Stanowisko bojowe w tylnej części pojazdu zostało zastąpione specjalnie zaprojektowanym stanowiskiem projekcyjnym ze sprzętem audiowizualnym, za pomoc którego wystrzeliwane są dźwięki słów i obrazy tekstów. Wyświetlane na fasadach warszawskich budynków teksty mówią o problemach polskich weteranów wojennych i ichrodzin.

Projekcja była poprzedzona warsztatami z udziałem weteranów i ich rodzin, podczas których realizowane były nagrania dźwiękowe. Materiał wybrany przy aprobacie uczestników warsztatów został przetworzony na audiowizualną projekcję za pomocą specjalnie opracowanego programu komputerowego.

 

 
 
 

 


Celem projektu podejmującego kwestie psychospołeczne jest również aktywizacja społeczna grupy weteranów, byłych żołnierzy z Iraku i Afganistanu. Pracę nad problematyką dotyczącą funkcjonowania polskich weteranów wojennych w życiu społecznym Krzysztof Wodiczko rozpoczął w 2009 roku w ramach seminariów prowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Potrzeba zrealizowania projektu w Polsce jest efektem badań ukazujących wagę społeczną tej problematyki.  Według organizacji pomagających weteranom przeszło 10% cierpi na PTSD czyli  zespół stresu pourazowego (z angielskiego Post-Traumatic Stress Disorder).  Kulturowe i społeczne rozpoznanie problemu stanowi dopiero etap wstępny projektu, metoda pracy artysty zakłada inicjowanie zajęć terapeutycznych i warsztatów aktywizujących środowiska weteranów oraz angażowanie ich w realizacje projektu. Performatywny charakter tego projektu polega na aktywnym udziale uczestników współtworzących projekcję i na inicjowaniu reakcji odbiorców jako użytkowników przestrzeni publicznej.

Projekcje weteranów wojennych należą do najnowszych projektów Krzysztofa Wodiczko, artysty światowej renomy, znanego zwłaszcza z projekcji w przestrzeniach publicznych realizowanych od 1980 roku na całym świecie. Artysta od lat pracujący z grupami marginalizowanymi społecznie (bezdomni, imigranci, ofiary przemocy) w ostatnich latach zrealizował kilka projektów dotyczących weteranów wojennych. W sierpniu 2008 roku w Denver „Projekcja weteranów wojennych” z użyciem pojazdu wojskowego została zaprezentowana z okazji Narodowej Konwencji Partii Demokratycznej, 
(dokumentacja filmowa z projekcji przed dwoma laty była prezentowana w Fundacji Profile).

 

 

 

Druga wersja tego projektu zrealizowana we współpracy z weteranami brytyjskimi była pokazywana we wrzeniu 2009 roku w Liverpoolu pod auspicjami FACT-u (Foundation for Art and Creative Technology).  Innego rodzaju projekcja - „Veterans Flame”, zrealizowana w odniesieniu do architektury konkretnego miejsca, w której głosom weteranów towarzyszył obraz płonącej świecy, miała inaugurację w lipcu 2009 roku w Fort Jay na nowojorskiej Governors Island, podobną projekcję artysta zrealizował w lipcu 2010 roku na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu (w ramach 10 MMF Era Nowe Horyzonty). Rezultatem pracy z weteranami była również projekcja wewnętrzna „…Out of Here: The Veterans Project” prezentowana w Bostonie w Institute of Contemporary Art (2009-2010).

 

 

 

Projekcje weteranów wojennych są opracowywane, aby dać możliwość mówienia i zaistnienia w przestrzeni publicznej weteranom, którzy zmagają się z trudnościami powrotu do cywilnego życia. Zarówno w projekcjach, pojazdach, jak i instrumentach dających możliwość komunikowania, wypowiedzenia się, zaznaczenia swojej obecności w przestrzeni publicznej tym, którzy pozbawieni praw lub możliwości mówienia pozostają niemi i niewidoczni, artysta zmierza do demokratyzacji przestrzeni publicznej. Poczynając od wczesnych projekcji z użyciem slajdów, następnie wideo i dźwięku artysta ożywiał pomniki i publiczne budowle obrazami i głosami bezdomnych, imigrantów, weteranów wojennych, ofiar przemocy, mniejszości spychanych na margines życia publicznego. Zarówno w projekcjach jak Pojazdach i serii Instrumentów wyposażonych w coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia służące Innym do komunikacji, znajduje przełożenie tyleż krytyczny, co utopijny wymiar sztuki Wodiczki. Jego projekcje wielokrotnie wywoływały publiczne dyskusje wykraczające poza środowiska artystyczne, angażując zarówno media jak i lokalne społeczności.

 

10 listopada, Politechnika Warszawska

10 listopada, Pałac Krasińskich - Biblioteka Narodowa

 9 listopada, Krakowskie Przedmieście

 

9 listopada, Teatr Wielki - Opera Narodowa

 

 

Autor projektu: Krzysztof Wodiczko
Kurator: Bożena Czubak
Asystent kuratora: Maja Kokot
Autor oprogramowania: Robert Ochshorn
Realizator dźwięku: Barbara Okoń-Makowska
Realizacja projekcji: Eidotech Polska
Koordynator warsztatów: Beata Kardzis-Nowacka

Za udział w projekcie organizatorzy dziękują polskim weteranom wojennym z Iraku i Afganistanu oraz ich Rodzinom. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych na Misjach Poza Granicami Kraju.

Fundacja Profile dziękuje instytucjom, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich budynków do realizacji projekcji: Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej, Bibliotece Narodowej, Politechnice Warszawskiej, Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawa.

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile