Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

BEZ TYTUŁU - Natalia Brandt Alicja Karska & Aleksandra Went Jarosław Kozłowski Zbigniew Libera Aleksandra Polisiewicz Krzysztof Wodiczko

 17.07.2010-15.09.2010

 

Natalia Brandt Alicja Karska & Aleksandra Went Jarosław Kozłowski Zbigniew Libera Aleksandra Polisiewicz Krzysztof Wodiczko

 

 


 

 

 

"Bez tytułu", czyli bez okazjonalnego doszukiwania się wspólnych wątków prezentowane są prace artystów współpracujących z Fundacją Profile. Autorzy projektów pokazywanych w Fundacji w ciągu dwóch lat jej działalności udostępnili na rzecz obecnej prezentacji prace mało znane, po części jeszcze niepokazywane.

Po raz pierwszy prezentowane są zdjęcia Krzysztofa Wodiczki, dokumentujące jego wczesne projekcje z lat 80. Nigdy dotąd nie były pokazywane rysunki Zbigniewa Libery wykonane na początku obecnej dekady.  Instalacja Jarosława Kozłowskiego „Maski” roku była wystawiana tylko raz, przed czterema laty w Krakowie.  Jedna z ostatnich prac Alicji Karskiej i Aleksandry Went – „Miniatury” miała jeden pokaz w Gdańsku. Prace Aleksandry Polisiewicz z serii „Marionetki i sznury” oraz instalacja Natalii Brandt „Złote środki” znane były jak dotąd tylko z prezentacji w Poznaniu.

 

 

W „Maskach” (2006) Jarosław Kozłowski kontynuuje swoje analityczno-krytyczne rozważania nad malarstwem i sposobem jego funkcjonowania w kontekście odbioru i interpretacji. Każda z 27 abstrakcyjnych akwarel dedykowana jest opozycji wobec tego, co wzbudza sprzeciw autora.  Cała instalacja, często ukazująca widzom ich własne odbicia, podsuwa pytania o to, co obrazy ukrywają, maskują a, co odsłaniają, o czym albo, przeciw czemu coś „mówią”.

 

 

 


Fotografie Krzysztofa Wodiczki to seria czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystę w trakcie realizowanych przez niego projekcji. Z cyklu kilkudziesięciu fotografii, nad którym artysta obecnie pracuje można m.in. obejrzeć zdjęcia z projekcji Memorial Hall, Dayton, Ohio, 1983, Soldiers and Sailors Memorial Arch, Grand Army Plaza, Brooklyn, New York, 1984-1985; oraz Allegheny County Memorial Hall, Pittsburgh (1986), w której autor w ironiczny sposób odwoływał się do ikonograficznej tradycji motywu „tańca śmierci”.

 

 

 

 

Trzy rysunki Zbigniewa Libery z 2000 roku to nietypowy dla tego artysty sposób gry z medializacją obrazów. Precyzyjnie odrysowane przedstawienia nawiązują do wyobrażeń mocno utrwalonych w masowej wyobraźni, które w wizualnych zbitkach nakładają się na siebie, jak w pracy, w której Ezra Pound przyjmuje „diabelską” pozę Charlie Chaplina ze znanego zdjęcia Richarda Avedona lub jak w rysunku przedstawiającym scenę z udziałem Antonin Artaud i Nam June Paika.

 

 

 


W splocie wzajemnych relacji miejsc, ich obrazów i pamięci można postrzegać zdjęcia Alicji Karskiej i Aleksandry Went z serii Miniatury (2009). Fotografie przedstawiające fragmenty „staromodnych” wnętrz mieszkalnych, których ściany ozdobione są innymi zdjęciami (nieistniejących już miejsc) również zrobionymi przez autorki to wnętrza domów dla lalek sfotografowane w praskim Muzeum Zabawek.

 

 

 


„Marionetki i sznury” (2004) Aleksandry Polisiewicz to zdjęcia pochodzące z większego cyklu jej prac – „Bestiarium podświadomości”, w którym artystka w filmowych i fotograficznych realizacjach tropiła fantomy nieświadomości. W prezentowanych zdjęciach genderowa problematyka tożsamości splata się z jej geopolitycznym kontekstem.

 

 

 


„Złote środki” (2009) Natalii Brandt to układ białych płócien o zróżnicowanych kształtach i formatach, w których autorka z przewrotnym poczuciem humoru analizuje i obrazuje zasadę złotego środka w odniesieniu do stereotypów stylistycznej identyfikacji obrazów.

 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile