Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

TELEHYDROGRAFIA Jerzy Rosołowicz

18.12.2009-07.02.2010

Telehydrografiki były jednym z dwóch ostatnich cykli prac zrealizowanych w 1980 roku przez Jerzego Rosołowicza. Podobnie jak inne realizacje tego artysty można je za Stefanem Morawskim sytuować „w międzystrefie”, to znaczy „na granicy sztuki i nie-sztuki”. Rysunki, w których na plany mieszkań artysta nanosił formy odzwierciedlające przepływy żył wodnych, miały pomóc w neutralizacji ich ujemnych oddziaływań. Program świadomych działań neutralnych artysta sformułował w drugiej połowie lat 60. – ich egzemplifikacją były m.in. neutrdromy, spełniające się jedynie w fazie koncepcyjnej, utopijne, z założenia niemożliwe do zrealizowania projekty.

  
Jego koncepcja działań neutralnych miała także zastosowanie w Neutronikonach, dwustronnych reliefach konstruowanych ze szklanych soczewek lub pryzmatów. Te „przewrotne instrumenty optyczne”, odnoszące się raczej do widzenia niż do rzeczywistości, wymykały się jakimkolwiek modernistycznym kategoriom obrazu, obiektu, estetycznych zapośredniczeń czy przedstawiania.  Przypomnianym na wystawie, przykładem działania neutralnego był Kineutronikon akcja zrealizowana w 1975 roku w Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, gdzie artysta wyświetlił film Kineutronikon, będący rejestracją rzeczywistości oglądanej przez soczewki neutronikonów. Jako „antydokumentacja sfery widzialnej” zaraz po projekcji, której towarzyszyło odczytanie tekstu O działaniu neutralnym, film został zniszczony i umieszczony w igielitowym worku. Znikający film, przeczący idei dokumentowania, był spektakularną manifestacją działań neutralnych, bezinteresownych i nieprzydatnych.
Pierwsza seria Telehydrografik pokazana po raz pierwszy w 1980 roku we wrocławskiej Galerii X była dedykowana znajomym i przyjaciołom, z którymi artysta korespondował, udzielając im rad jak przeciwdziałać ujemnym oddziaływaniom żył wodnych. 30 rysunków z tej serii zaprezentowanych na wystawie w Fundacji Profile pochodzi z archiwum Galerii Akumulatory 2, w której były pokazane w ramach wystawy Jerzego Rosołowicza - Psychotronikon w 1981 roku.

 

 

 


Wystawa zrealizowana dzięki pomocy i współpracy z Jarosławem Kozłowskim.

 

 

 


Jerzy Rosołowicz zaliczany do klasyków sztuki konceptualnej w Polsce, jest artystą słabo jeszcze rozpoznanym. Ostatnia retrospektywna prezentacja jego prac miała miejsce na przełomie 1994 i 1995 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Malarz, pisarz, teoretyk, projektant bezinteresownych urządzeń, nauczyciel, swoje teoretyczne propozycje przedstawił w 1962 roku w tekście Teoria funkcji formy. Jego oryginalna koncepcja sztuki neutralnej znalazła rozwinięcie w kolejnych tekstach: O działaniu neutralnym (1967) i Próba odpowiedzi na pytanie, co to jest świadome działanie neutralne (1971). W swojej praktyce artystycznej początkowo tworzył obrazy i rysunki z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Po wczesnym okresie kompozycji metaforycznych, w drugie połowie lat 50. rozpoczął serię obrazów fakturowych uważanych za jedną z najciekawszych propozycji malarstwa materii. W połowie lat 60. przy użyciu mas plastycznych komponował pulsujące rytmem reliefowe powierzchnie Neutronów. W kolejnych realizacjach zaczął stosować szkło optyczne wtapiane w polichromowane drewno, metal lub szkło w serii Reliefów sferycznych i Neutronikonów.

 

 

 


Jego idea działań neutralnych miała najbardziej konsekwentne rozwinięcie w niemożliwych do zrealizowania projektach konstrukcji Neutrdromu (1967) oraz Kreatorium kolumny stalagnatowej: Millenium (1970).Te utopijne projekty mimo „inżynieryjnych” odniesień problematyzowały technicystyczne czy scjentystyczne utopie. Autor skomplikowanych teorii i projektów zachowywał dystans do traktowania ich i siebie samego z nadmierną powagą, o czym świadczą pełne poczucia humoru, absurdalne projekty jak Koncert na 28 poduszek i zachód słońca (1968) czy Naczynie do łowienia rosy, w którym Rosołowicz używając etymologii własnego nazwiska prezentował się w roli łowcy rosy.

 

 

 


Jerzy Rosołowicz (1928-1982) studiował w latach 1948-1953 we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), gdzie w latach 1972-73 prowadził pracownię rysunku i Malarstwa (zrezygnował nie mogąc realizować zaproponowanego programu studiów). Od 1961 roku był związany z Grupą Wrocławską, od 1967 z Galerią Pod Moną Lizą. Od 1963 roku uczestniczył w wystawach organizowanych w ramach Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, od 1964 roku w Plenerach Koszalińskich w Osiekach, od 1965 roku w Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, uczestniczył w Sympozjum Wrocław'70 i w wystawie Sztuka pojęciowa (Wrocław 1970). W 1972 roku włączył się do zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego akcji "NET" – wolnej wymiany idei artystycznych.

 

 

 

Kurator: Bożena Czubak

 

 

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile