Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
Konstrukcja w procesie. 1981-2000

Konstrukcja w procesie. 1981-2000

Archiwum międzynarodowego projektu Konstrukcja w procesie prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw artystycznej awangardy. To bezprecedensowe wydarzenie realizowane na międzynarodową skalę, z udziałem wielu wybitnych twórców z całego świata, miało swój początek w Polsce i było kontynuowane w Europie Zachodniej, Izraelu i Australii. 

więcej

 
Ryszard Waśko. Od A do B

Ryszard Waśko. Od A do B

Intermedialna twórczość Ryszarda Waśko obejmuje działania w obszarze różnych mediów: filmu, wideo, wideoinstalacji, fotografii, rysunku i malarstwa. Realizacje artysty z lat 70. ukazują jego udział w neoawangardowych eksperymentach i rebelii wymierzonej w tradycyjnie rozumianą sztukę.

więcej

 
DISEGNO

DISEGNO

Rysunek, szkic, projekt, koncepcja, idea, zamysł – renesansowego pojęcia disegno nie da się jednoznacznie przetłumaczyć. Zaznaczano w nim rolę umysłu,  widzenia, czy wreszcie kształtowania myśli rysunkiem.  Z pojęciem disegno wiąże się zmiana statusu artysty, awansującego z odtwórcy na twórcę,  już nie zręcznego rękodzielnika, ale twórcę kierującego się własnym zamysłem.

więcej

 
Irena Kalicka,

Irena Kalicka, "Z igły widły"

Artystka komponuje układy z osobnych zdjęć, które przyjmują formę bliżej nieokreślonych postaci. Ich barwne konfiguracje emanują poczuciem humoru, głowa w formie kanapki, a na nogach gumofilce albo lakierki. W niewidocznych dłoniach dzierżą kosy albo widły... 

więcej

 
GORGONA. Prace z kolekcji Marinko Sudaca

GORGONA. Prace z kolekcji Marinko Sudaca

Wystawa prezentuje kolektyw artystyczny działający w Zagrzebiu w latach 1959–1966/68, którego działalność należała do najważniejszych manifestacji neoawangardowych ruchów lat 60.  

więcej

 
Rejestracje 2019

Rejestracje 2019

Rejestracje to trzyletni program prezentacji materiałów filmowych dających wgląd w działania międzynarodowej awangardy artystycznej. Jego ideą jest udostępnienie publiczności zapisów niemieszczących się w kategorii filmów o sztuce, ale będących realizowaną na żywo dokumentacją performansów, happeningów, koncertów, akcji ulicznych, efemerycznych działań z pogranicza sztuk wizualnych, teatru, muzyki. 

więcej

 
WGW 2019 | Andrzej Dłużniewski, 'O nic nie jestem pytany'

WGW 2019 | Andrzej Dłużniewski, 'O nic nie jestem pytany'

Prace, komentarze i teksty Andrzeja Dłużniewskiego dają wgląd w prowadzony przez niego przewrotny dialog z tradycją modernizmu, ironiczne realizacje odnoszące się do sposobów funkcjonowania i postrzegania sztuki współczesnej, filozoficzno-estetyczne dociekania dotyczące pojęć niekoniecznie związanych ze sztuką, wizualno-tekstowy, prowokacyjny intelektualnie dyskurs zainicjowany w latach sześćdziesiątych i kontynuowany do śmierci artysty w 2012 roku.

więcej

 
Natalia Brandt, Gry przesunięć

Natalia Brandt, Gry przesunięć

Czy tak wiele zależy od sposobu widzenia? Czy wszystko jest kwestią gustu? Czy drobne różnice mają tak duże znaczenie? Te retoryczne pytania podsuwa nam Natalia Brandt nie tyle szukając odpowiedzi, co grając na retoryce różnych oczywistości. 

więcej

 
Józef Robakowski,

Józef Robakowski,

Multimedialny projekt Józefa Robakowskiego dotyczący bieżącej współczesności – tego, co się wydarza, jak jest pokazywane i jak komunikowane. To spojrzenie z perspektywy charakterystycznej dla twórcy – dokumentalisty, rejestratora i zbieracza obrazów rzeczywistości kulturowej, społecznej i politycznej, który te medialne obrazy poddaje wnikliwej analizie i jednocześnie nimi manipuluje.

więcej

 
Kto się nie boi awangardy! 2019

Kto się nie boi awangardy! 2019

Aukcja sztuki współczesnej, na której prezentowane są prace klasyków powojennej awangardy oraz dzieła młodych artystów związanych z Fundacją.

więcej

 
Ewa Harabasz. Czerwień i fiolet

Ewa Harabasz. Czerwień i fiolet

W serii dużych rysunków przedstawiających dziecięce pośladki Ewa Harabasz rozrysowuje poszczególne etapy zmieniających wygląd śladów po uderzeniach. Tytułowe czerwień i fiolet to kolory podskórnych ran zadawanych dzieciom.

więcej

 
Rejestracje 2018

Rejestracje 2018

W drugiej edycji programu prezentowane są materiały związane z awangardowymi ruchami lat 60., 70. i 80. Spektakle, kameralne performanse, działania w krajobrazie, akcje realizowane na ulicach Nowego Jorku, Warszawy czy Zagrzebia pokazują praktyki radykalnych artystów i artystek, których prowokacyjna, alternatywna sztuka należy obecnie do kanonu kultury wizualnej XX wieku. 

więcej

 
WGW 2018 | Teresa Tyszkiewicz. NAKREŚLAĆ SOBĄ

WGW 2018 | Teresa Tyszkiewicz. NAKREŚLAĆ SOBĄ

Autorka spektakularnych wizualnie obrazów i kompozycji przestrzennych w swojej praktyce artystycznej – jak sama mówi – daje się prowadzić emocjom. W malarstwie, rzeźbie, rysunku, fotografii, filmie nieustannie performuje siebie i sobą. Monumentalne obrazy wykonane są zazwyczaj z użyciem szpilek, które od końca lat 70. stały się podstawowym tworzywem jej prac. 

więcej

 
Jarosław Kozłowski WSTYD

Jarosław Kozłowski WSTYD

Było mi wstyd za to, co się działo… W jednym z wywiadów Jarosław Kozłowski wspomina uczucie wstydu wywołane tym, co działo się w Polsce w 1968 roku: nagle okazało się, że część naszego społeczeństwa jest niepożądana, że należy się jej pozbyć.

więcej

 
Archiwa sztuki 2. Józef Robakowski. O Witkacym

Archiwa sztuki 2. Józef Robakowski. O Witkacym

Józef Robakowski o Witkacym mówi w filmie, w swoich pracach fotograficznych, realizacjach wideo i instalacjach. Wystawa prezentowana w ramach drugiej edycji cyklu „Archiwa sztuki” przedstawia prace czołowego współtwórcy neoawangardowej rebelii widziane w odniesieniu do  nowatorskiej praktyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza

więcej

 
Krzysztof Wodiczko. ŻYWE OBRAZY

Krzysztof Wodiczko. ŻYWE OBRAZY

 „Żywe obrazy” Krzysztofa Wodiczko to projekt ożywienia historycznych postaci głosami i gestami współczesnych osób.

więcej

 
REJESTRACJE

REJESTRACJE

 Rejestracje to trzyletni program prezentacji materiałów filmowych dających wgląd w działania międzynarodowej awangardy artystycznej. Ideą Rejestracji jest udostępnienie publiczności zapisów filmowych nie mieszczących się w kategorii filmów o sztuce, ale będących realizowanymi na żywo rejestracjami performensów, happeningów, koncertów, akcji ulicznych, efemerycznych realizacji z pogranicza sztuk wizualnych, teatru, muzyki.

więcej

 
Tomasz Partyka. Małe rzezie | Warsaw Gallery Weekend 2017

Tomasz Partyka. Małe rzezie | Warsaw Gallery Weekend 2017

O swojej najnowszej serii prac Tomasz Partyka mówi, że to obiekty malarskie, które początkowo zamierzał wieszać  na ścianie. Wszystkie te przestrzenne kompozycje z labiryntami form, wycinkami ze słownika lub encyklopedii i  tłumami małych figurek wyrastają z drewnianych płaszczyzn.

więcej

 
ARCHIWA SZTUKI. Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego Archiwum czasów Jarosława Kozłowskiego

ARCHIWA SZTUKI. Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego Archiwum czasów Jarosława Kozłowskiego

Archiwa sztuki to wystawa dająca wgląd w zainteresowania i pasję artystów, dla których zbieractwo i kolekcjonowanie stało się częścią ich praktyki artystycznej. Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego i Archiwum czasów Jarosława Kozłowskiego to dwie kolekcje, które zostały przekształcone przez ich twórców w dwie spektakularne instalacje.

więcej

 
Biografie Warszawy 1 | Szlaki Niewidzących

Biografie Warszawy 1 | Szlaki Niewidzących

Najważniejszymi bohaterami BIOGRAFII WARSZAWY są trzy grupy, które postrzegają miasto niejako oddolnie i to one wyznaczą osie tematyczne i problemowe kolejnych spotkań: osoby bezdomne, osoby niewidome oraz emigranci wojenni; środowiska skrajnie różne, lecz połączone i często skrzywdzone kategorią "inności".

więcej

 
PAWEŁ SUSID. ZROZUMIEĆ SŁOWA i wyciągnąć wnioski

PAWEŁ SUSID. ZROZUMIEĆ SŁOWA i wyciągnąć wnioski

Czy można zrozumieć słowa? I czy da się z tego wyciągnąć jakieś wnioski?

Paweł Susid powtarza na swoich obrazach słowa, zdania, hasła, slogany odnoszące się do różnych ideologii i religii, frazy, które przeszły do historii, wyrażenia i zwroty wzięte z potocznego języka.

więcej

 
NATALIA BRANDT | ZAŚLEPIANIE

NATALIA BRANDT | ZAŚLEPIANIE

Cykl obrazów Natalii Brandt zatytułowany Zaślepianie dotyczy pamięci, tego,  jak pamiętamy i co obrazy robią z naszą pamięcią.  Czy aby pamiętać, trzeba sobie wyobrazić? 

więcej

 
MIROSŁAW FILONIK | K2

MIROSŁAW FILONIK | K2

 W najnowszej instalacji Mirosław Filonik kreśli światłem przestrzenny rysunek dwóch kolumn wpisujących się w architekturę wnętrza Fundacji Profile. Swoim zwyczajem artysta sięga do podstawowych form geometrycznych, które poprzez swoją powtarzalność tworzą rytmiczne układy przestrzenne o rozbudowanej, modularnej strukturze. Podstawowym tworzywem instalacji, tak jak wszystkich jego pracach realizowanych od końca lat 80. jest światło, którego nośnikiem są świetlówki wraz z niezbędnym, pozostawianym na widoku oprzyrządowaniem. 

więcej

 
Krzysztof Wodiczko. ROZBRAJANIE PAMIĘCI

Krzysztof Wodiczko. ROZBRAJANIE PAMIĘCI

Rozbrajanie pamięci to pokaz dokumentacji projektu przekształcenia paryskiego Łuku Triumfalnego w Światowy Instytut na rzecz Obalenia Wojen. W prezentowanym projekcie Łuk triumfalny jest postrzegany jako pomnik wojenny, symboliczno-ideologiczna machina podtrzymująca kultywowanie pamięci wojen, tragicznych i heroicznych wspomnień minionych konfliktów zbrojnych. 

więcej

 
WGW 2016: IRENA KALICKA | Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba

WGW 2016: IRENA KALICKA | Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba

W nowej serii prac Irena Kalicka kontynuuje projekt zainicjowany w 2015 roku i zatytułowany „Koń jaki jest, każdy widzi“. W inscenizowanych fotografiach ilustruje XVIII-wieczną wizję świata  z „Nowych Aten“ księdza Chmielowskiego. Sięgając do dzieła podszytego przesądami i uprzedzeniami, niemniej opatrywanego mianem pierwszej polskiej encyklopedii, artystka w przewrotny sposób piętrzy stereotypy i gra na potocznych skojarzeniach. 

więcej

 
Procedery sztuki lat 70.

Procedery sztuki lat 70.

Procedery sztuki lat 70. to wystawa pokazująca pierwsze działania performatywne w polskiej sztuce lat 70. i końca lat 60. Wystawa składająca się głównie z dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz archiwalnych opisów i komentarzy oferuje wgląd w praktyki radykalnych artystów sytuujących się wówczas poza oficjalnym obiegiem sztuki, a obecnie zaliczanych do klasyków neoawangardy. 

więcej

 
PER-FORM-FOTO.Wystawa podsumowująca cykl spotkań i warsztatów wokół splotu fotografii i performansu.

PER-FORM-FOTO.Wystawa podsumowująca cykl spotkań i warsztatów wokół splotu fotografii i performansu.

W wystawie udział biorą uczestnicy wszystkich trzech spotkań prowadzonych przez Irenę Kalicką, Piotra Pietrygę oraz Alicję Karską i Aleksandę Went. Autorski program warsztatów, sfrormułowany przez każdego z artystów, proponował twórcze zmierzenie się uczestników z fotografią jako dziedziną żywą i oddziałującą - zarówno z jej technologią, materią, jak i kulturowym znaczeniem. 

więcej

 
Jarosław Kozłowski. RECYCLED GAMES

Jarosław Kozłowski. RECYCLED GAMES

Jarosław Kozłowski zazwyczaj pracuje cyklami, całymi seriami prac przepracowuje różne wątki i tematy, do których często powraca. W ramach wystawy Recycled Games łączy realizacje z dwóch projektów: rozpoczętej w 2006 wielkiej serii Recycled News i pokazywanego w 2014 cyklu Gry, games, игры, etc.

więcej

 
RZEŹBA. Alicja Karska i Aleksandra Went

RZEŹBA. Alicja Karska i Aleksandra Went

W serii najnowszych prac Alicji Karskiej i Aleksandry Went nie ma żadnej rzeźby, niemniej w większości z nich artystki nawiązują  do skojarzeń i sposobów myślenia o rzeźbie. Robią to w sposób charakterystyczny dla ich praktyki poruszania się  w niszowych obszarach wizualności, na obrzeżach współczesnej wyobraźni.

więcej

 
PAGAN. Igor Makarevich & Elena Elagina | Otwarcie Warsaw Gallery Weekend

PAGAN. Igor Makarevich & Elena Elagina | Otwarcie Warsaw Gallery Weekend

W projekcie Eleny Elaginy i Igora Makarevicha spiralna forma niezrealizowanego pomnika Międzynarodówki Komunistycznej wznosi się na czerwonym kapeluszu wielkiego muchomora, a z białych, strzelistych  architektonów wyrastają grzyby.  Łącząc halucynogenne  grzyby z wizjami konstruktywistycznego eksperymentu i metafizycznego suprematyzmu, artyści odnajdują irracjonalne impulsy zarówno w  utopiach heroicznej awangardy jak we współczesnych przywołaniach jej dziedzictwa. Zainteresowani mitami i mitotwórstwem, Elagina i Makarewicz przyglądają się popularności awangardowych stylistyk we współczesnej ikonosferze. 

więcej

 
SZTUKA WEDŁUG POLITYKI. Wystawa dedykowana pamięci Piotra Piotrowskiego | Kozłowski, Kulik, Libera, Wodiczko

SZTUKA WEDŁUG POLITYKI. Wystawa dedykowana pamięci Piotra Piotrowskiego | Kozłowski, Kulik, Libera, Wodiczko

Wystawa dedykowana pamięci wybitnego historyka i krytyka sztuki jest projektem uhonorowania roli Piotra Piotrowskiego jako badacza sztuki współczesnej, zaangażowanego w kształtowanie wizji i roli kultury wizualnej we współczesności.

więcej

 
ŻYWA GALERIA. Sztuka lat. 70 w filmie Józefa Robakowskiego.

ŻYWA GALERIA. Sztuka lat. 70 w filmie Józefa Robakowskiego.

W tekście „Aspekty motywujące powstanie filmu Żywa Galeria” Robakowski określił cel projektu jako „odkrycie mentalności aktualnie działających artystów, ujawnienie ich świadomości artystycznej”. Film prezentuje przeszło 20 indywidualności twórców różnych dyscyplin artystycznych, wyselekcjonowanych przez autora, którym wyznaczył on w „składce filmowej” po 1,5 minuty na syntetyczne ujęcie ich praktyk. 

 

więcej

 
ANATOMIA PRZESTRZENI. Jarosław Kozakiewicz

ANATOMIA PRZESTRZENI. Jarosław Kozakiewicz

Anatomia przestrzeni Jarosława Kozakiewicza to laboratorium form, których geometria wywiedziona jest z anatomii ludzkiego ciała. Wystawa prezentuje zestaw nowopowstałych, zróżnicowanych pod względem formatów, stalowych form przestrzennych, w których ciało człowieka stało się punktem wyjścia i architektoniczną analogią dla myślenia o przestrzeni.

więcej

 
Jérôme Leuba i Christian Vetter - Nowe praktyki konceptualne

Jérôme Leuba i Christian Vetter - Nowe praktyki konceptualne

 

więcej

 
Irena Kalicka - Gęsia skórka

Irena Kalicka - Gęsia skórka

Nowa seria fotograficzna Ireny Kalickiej to zestaw obrazów przedstawiających białe gęsi i postaci ubrane w białe suknie kojarzące się z pamiątkowymi zdjęciami nowożeńców, na których młode panny pozują w ceremonialnych bielach. Ale panny młode Kalickiej to na większości zdjęć wcale nie panny, tylko dziwaczne niekiedy postacie z brodami wyłaniającymi się spod rozwianych welonów, twarzami ukrytymi pod grubą warstwą makijażu lub zastygłymi w grymasie nieruchomych masek.

więcej

 
SIEĆ- SZTUKA DIALOGU 2

SIEĆ- SZTUKA DIALOGU 2

 Projekt Sieci należał do najważniejszych inicjatyw sztuki awangardowej lat siedemdziesiątych XX wieku, w której uczestniczyli artyści z różnych stron świata. Idea Sieci zostałasformułowana w 1971 przez artystę Jarosława Kozłowskiego oraz historyka i krytyka sztuki Andrzeja Kostołowskiego. W manifeście rozesłanym do ok. 350 artystów i krytyków sztuki z Polski i ze świata zachęcali oni do współpracy i wolnej wymiany faktów artystycznych. 

więcej

 
POTRZEBUJĘ ZACHĘTY

POTRZEBUJĘ ZACHĘTY

Wystawa prezentuje efekty ostatniego spotkania studentów w ramach kilkuletniego programu plenerów w Karwieńskich Błotach. Punktem wyjścia dla formułowania idei kolejnych plenerów była bogata przeszłość miejscowości związana z szesnastowiecznym, holendersko-niemieckim osadnictwem oraz związki łączące obecnych mieszkańców wsi z lokalnymi tradycjami.

więcej

 
WYBACZ MI OJCZYZNO - Tomasz Partyka

WYBACZ MI OJCZYZNO - Tomasz Partyka

Na jednym z ostatnich obrazów Tomka Partyki konny patrol powstańców z płótna Maksymiliana Gierymskiego wyłania się z pejzażu puszek i plastikowych pojemników  z farbami. Zminiaturyzowane postaci na koniach są wycięte z reprodukcji dziewiętnastowiecznego dzieła, podobnie jak na innych obrazach z najnowszej serii,  na których mnożą się mniej lub bardziej rozpoznawalne fragmenty z malarstwa polskich mistrzów minionych wieków. Naklejane jedne na drugie, przemalowywane, opatrywane komentarzami, układają się w zagmatwane, choć spójne stylistycznie obrazy-kolaże. 

więcej

 
PRZEJŚCIE 1969 – 1979  - Krzysztof Wodiczko

PRZEJŚCIE 1969 – 1979 - Krzysztof Wodiczko

Krzysztof Wodiczko, jeden najwybitniejszych artystów sztuki współczesnej znany jest polskiej i międzynarodowej publiczności z pionierskich działań na rzecz sztuki publicznej. Autor przeszło 90 projekcji zrealizowanych w różnych częściach świata oraz szeregu Pojazdów i Instrumentów należy do najbardziej znaczących twórców formułujących krytyczny i utopijny zarazem dyskurs sztuki. 

więcej

 
Sztuka wymiany. Kolekcja Józefa Robakowskiego. Uśpiony kapitał 4

Sztuka wymiany. Kolekcja Józefa Robakowskiego. Uśpiony kapitał 4

Wystawa kolekcji Józefa Robakowskiego to czwarta propozycja cyklicznego programu prezentacji najbardziej znaczących prywatnych kolekcji sztuki współczesnej i nowoczesnej, realizowanego przez Fundację Profile i Muzeum Pałac w Wilanowie pod hasłem Uśpiony kapitał. Tegoroczna wystawa pokazuje zbiory zgromadzone przez jednego z najwybitniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej; kolekcję, w której fascynacje artysty przekładały się na pasje kolekcjonera.

więcej

 
ĆWICZENIA PRZYSZŁOŚCI - Alicja Karska & Aleksandra Went

ĆWICZENIA PRZYSZŁOŚCI - Alicja Karska & Aleksandra Went

Przyszłość ćwiczona jest w najnowszej pracy Alicji Karskiej i Aleksandry Went zatytułowanej Pieszo latając (2013). Instalacja składa się z kilku sąsiadujących ze sobą, czarno-białych rejestracji wideo. Poszczególne  projekcje pokazują ćwiczenia poprzedzające akrobacje lotnicze. Oglądamy pilotów  oswajających się z kolejnością figur akrobatycznych,  ich ćwiczenia wykonywane z niebywałą koncentracją.

więcej

 
ZIMA W TRAMPKACH - Tomasz Kopcewicz

ZIMA W TRAMPKACH - Tomasz Kopcewicz

Nowe obrazy Tomasza Kopcewicza wyglądają niemal ascetycznie w stonowanej kolorystyce i uproszczonych formach. W przeciwieństwie jednak do towarzyszącego im wideo z monotonnym zapisem morskiego pejzażu rejestrowanego jednym ujęciem nieruchomej kamery, w obrazach nie da się ustalić jakiegoś jednego punku widzenia

więcej

 
POMNIK LINCOLNA I BOWERY MISSION  – Krzysztof Wodiczko

POMNIK LINCOLNA I BOWERY MISSION – Krzysztof Wodiczko

Pokaz  obejmuje dokumentację dwóch najnowszych, nowojorskich projektów Krzysztofa Wodiczko. Pierwszym jest zrealizowana w listopadzie 2012 Projekcja Weteranów wojennych na Pomnik Abrahama Lincolna przy Union Square. Głosami weteranów wojen w Wietnamie, Iraku i Afganistanie przemówił w tej projekcji pomnik prezydenta i weterana najgorszej wojny w historii Stanów Zjednoczonych.

więcej

 
WSZYSTKO BUCZY, OPRÓCZ TEGO, CO BULGOCZE. ĆWICZENIA Z DEKLINACJI - Jarosław Kozłowski

WSZYSTKO BUCZY, OPRÓCZ TEGO, CO BULGOCZE. ĆWICZENIA Z DEKLINACJI - Jarosław Kozłowski

Natrętne buczenie i bełkotliwe bulgotanie otaczającej nas medialnej paplaniny w najnowszym projekcie Jarosława Kozłowskiego znajduje przełożenie w bezdźwięcznym przesuwaniu się słownych sloganów na standardowych świetlnych tablicach. Nagromadzenie chaotycznie porozrzucanych tablic z powtarzającymi się tekstami wizualizuje medialny zgiełk w kółko powtarzanych stereotypów. 

więcej

 
PŁASKA RZECZYWISTOŚĆ - Zbigniew Libera

PŁASKA RZECZYWISTOŚĆ - Zbigniew Libera

W "płaskiej rzeczywistości" Zbigniew Libera rekonstruuje w trzecim wymiarze zobrazowany i spłaszczony widzeniem świat. Realizacja projektu polega na zbudowaniu samochodu, który jest wizualno-przestrzenną hybrydą, przenoszącą w trzeci wymiar perspektywiczne deformacje i skróty widzenia, którymi operują fotograficzne i filmowe rejestracje. 

więcej

 
TIDE. Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

TIDE. Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Na wystawie odbywającej się w Fundacji Profile prezentowana jest dokumentacja filmowa z dotychczasowych plenerów oraz fotograficzne rejestracje z ostatniego pleneru i „ekologiczne grafitti”, przywołujące działania studentów w Karwieńskich Błotach w 2012 r. 

więcej

 
NET- SZTUKA DIALOGU

NET- SZTUKA DIALOGU

Projekt prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw sztuki awangardowej lat 70., w której uczestniczyli artyści z różnych stron świata.  Idea SIECI została sformułowana w 1971 przez artystę, Jarosława Kozłowskiego, oraz historyka i krytyka sztuki, Andrzeja Kostołowskiego. W manifeście rozesłanym do ok. 350 artystów i krytyków sztuki z Polski i ze świata, zachęcali oni do współpracy i wolnej wymiany faktów artystycznych. 

więcej

 
UKŁAD ZAMKNIĘTY - Natalia Brandt

UKŁAD ZAMKNIĘTY - Natalia Brandt

Nowy projekt Natalii Brandt Układ zamknięty to instalacja fotograficzno-dźwiękowa, w ramach której artystka prezentuje serię wielkoformatowych zdjęć przedstawiających klatki sfotografowane w ZOO.

więcej

 
EMPATIA 2 -  Jarosław Kozłowski

EMPATIA 2 - Jarosław Kozłowski

W najnowszym projekcie Jarosław Kozłowski z podejrzliwością przygląda się przyległości języka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistości. Przywołując pojęcie empatii odsłania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne użycia (i nadużycia) ikonicznych niemal przedstawień, które wydają się znajome i oczywiste. 

więcej

 
6 ZDARZEŃ - Mirosław Filonik

6 ZDARZEŃ - Mirosław Filonik

6 zdarzeń to rekonstrukcje 6 prac Mirosława Filonika z okresu działań w grupie Neue Bieremiennost, w latach 1986-1988, którą artysta współtworzył razem z Mirosławem Bałką i Markiem Kijewskim. Kontestacyjne wystąpienia grupy z absurdalnym poczuciem humoru i nietrwałymi realizacjami znane są bardziej w formie dokumentacji niż, niezachowanych w większości, prac.  

więcej

 
Uśpiony kapitał. Sztuka z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich

Uśpiony kapitał. Sztuka z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich

Wystawa sztuki z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich to trzecia propozycja cyklicznego programu prezentacji najbardziej znaczących prywatnych kolekcji sztuki współczesnej i nowoczesnej, realizowanego przez Fundację Profile i Muzeum Pałac w Wilanowie pod hasłem Uśpiony kapitał

  

więcej

 
SZTUKA DOMENY PUBLICZNEJ - Krzysztof Wodiczko

SZTUKA DOMENY PUBLICZNEJ - Krzysztof Wodiczko

Wystawa zatytułowana „Sztuka domeny publicznej” prezentuje dokumentację fotograficzną i filmową z projekcji Krzysztofa Wodiczko, będących artystyczną odpowiedzią na stawiane przez niego pytanie: „co możemy uczynić, by przestrzeń publiczna rzeczywiście stała się publiczna?” Seria zdjęć w przeważającej większości wykonanych przez samego artystę pokazuje kilkadziesiąt projekcji..   

więcej

 
OPÓŹNIENIE-Alicja Karska & Aleksandra Went

OPÓŹNIENIE-Alicja Karska & Aleksandra Went

W najnowszym filmie zatytułowanym Opóźnienie (2010), niemal cały kadr wypełnia obraz podziemnego przejścia dworcowego z bujającą się lampą. Powolne tempo filmowej narracji, niemal zawieszonej w czasie, zatrzymuje widzenie na samym obrazie. Medytacyjny rytm filmu rozgrywającego się w zatrzymanym kadrze, zwłaszcza zaś napięcie między ruchem a bezruchem, odsyła do innej czasowości i pamięci animowanej pamięcią oglądanego obrazu 

więcej

 
KŁOPOTY TO NASZA SPECJALNOŚĆ - Tomek Kopcewicz

KŁOPOTY TO NASZA SPECJALNOŚĆ - Tomek Kopcewicz

Wielkie idee i pomięte koszule to krótki film towarzyszący najnowszej serii obrazów Tomasza Kopcewicza. W filmowej narracji wielkie idee potykają się na pomiętych koszulach, zawzięcie prasowanych przez artystę przy wtórze marszowych melodii. W obrazie dedykowanym konstruktywistom i futurystom zagmatwane konstrukcje łamią się w chaosie form, w którym zawodzi jakakolwiek dyscyplina. 

więcej

 
WITKACY I INNI

WITKACY I INNI

Wystawa prezentuje unikatową kolekcję, obejmującą obszerny zbiór dzieł fotograficznych Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz prace innych fotografów działających w XIX i XX wieku. Zasadnicza część ekspozycji poświęcona jest twórczości Witkacego, jednej z najwybitniejszej postaci polskiej sztuki XX. Autora powieści i dramatów, filozofa i teoretyka sztuki, malarza, fotografa, rysownika, portrecisty; artysty, który od lat fascynuje badaczy kultury wizerunkiem literackim i malarskim, a w ostatnich latach coraz bardziej intryguje obliczem„demonicznego fotografa”. 

więcej

 
RZECZYWISTOŚĆ JEST PŁASKA - Zbigniew Libera

RZECZYWISTOŚĆ JEST PŁASKA - Zbigniew Libera

Zbigniew Libera w najnowszym projekcie spłaszczony świat rekonstruuje w trzecim wymiarze, przywracając widzeniu jego niewidoczne obszary. Realizacja projektu polega na zbudowaniu prototypu samochodu, będącego wizualno-przestrzenną hybrydą przenoszącą w trzeci wymiar perspektywiczne deformacje i skróty widzenia, którymi operują fotograficzne i filmowe rejestracje. Współczesne przedstawienia, które nakładają się na rzeczywistość doświadczaną i konsumowaną w obrazach.

więcej

 
PROJEKCJA WETERANÓW WOJENNYCH - Krzysztof  Wodiczko

PROJEKCJA WETERANÓW WOJENNYCH - Krzysztof Wodiczko

„Projekcja weteranów wojennych” to projekt audiowizualnej projekcji realizowanej w kilku miejscach miasta przy użyciu zdemilitaryzowanego pojazdu wojskowego. Pojazd „strzelający” dźwiękami słów i obrazami tekstów jest przekształcony w instrument wypowiedzi dla weteranów. 

więcej

 
UŚPIONY KAPITAŁ. Fotografia XX wieku z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego

UŚPIONY KAPITAŁ. Fotografia XX wieku z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego

Proponowany przez Fundację Profile w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie cykliczny program wystaw prezentujących najciekawsze prywatne kolekcje sztuki współczesnej i nowoczesnej ma ambicje nie tylko pokazania „uśpionego kapitału” tych, nieznanych publicznie, zbiorów, ale również wszczęcia debaty na temat symbolicznego kapitału powstających współcześnie kolekcji. 

więcej

 
BEZ TYTUŁU - Natalia Brandt Alicja Karska & Aleksandra Went Jarosław Kozłowski Zbigniew Libera Aleksandra Polisiewicz Krzysztof Wodiczko

BEZ TYTUŁU - Natalia Brandt Alicja Karska & Aleksandra Went Jarosław Kozłowski Zbigniew Libera Aleksandra Polisiewicz Krzysztof Wodiczko

 "Bez tytułu", czyli bez okazjonalnego doszukiwania się wspólnych wątków prezentowane są prace artystów współpracujących z Fundacją Profile. Autorzy projektów pokazywanych w Fundacji w ciągu dwóch lat jej działalności udostępnili na rzecz obecnej prezentacji prace mało znane, po części jeszcze niepokazywane.

 

więcej

 
OTWARTE ARCHIWUM / SYMPOZJUM WROCŁAW 70

OTWARTE ARCHIWUM / SYMPOZJUM WROCŁAW 70

Oficjalnym celem Sympozjum była próba konfrontacji rożnych sposobów współczesnego myślenia plastycznego, mająca doprowadzić w efekcie do powstania w organizmie Wrocławia wybitnych dzieł sztuki, a przyczyną jego zorganizowania był jubileusz Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy.

więcej

 
THE GAY, INNOCENT AND HEARTLESS Zbigniew Libera

THE GAY, INNOCENT AND HEARTLESS Zbigniew Libera

Projekt Zbigniewa Libery to seria zdjęć przedstawiających sceny z partyzantami zarejestrowane podczas kilku plenerowych sesji fotograficznych. Cała seria obejmuje również zdjęcia tekstów, zapożyczonych bądź napisanych przez autora. Niemal ikoniczne przedstawienia upozowanych partyzantów, grupowe sceny w kąpieli czy podczas przemarszu można by wziąć za ilustracje jakichś doniesień prasowych.

więcej

 
TRICKSTER Aleksandra Polisiewicz

TRICKSTER Aleksandra Polisiewicz

Trickster to typ szachraja, przechery i żartownisia drwiącego z autorytetów. Działając wbrew ustalonym normom i porządkom, łamie zasady i sieje zamęt. W tym archetypicznym znaczeniu przywołuje go Aleksandra Polisiewicz rozprawiająca się z mitem założycielskim Europy.

więcej

 
TELEHYDROGRAFIA Jerzy Rosołowicz

TELEHYDROGRAFIA Jerzy Rosołowicz

Rysunki, w których na plany mieszkań artysta nanosił formy odzwierciedlające przepływy żył wodnych, miały pomóc w neutralizacji ich ujemnych oddziaływań. Program świadomych działań neutralnych artysta sformułował w drugiej połowie lat 60. – ich egzemplifikacją były m.in. neutrdromy, spełniające się jedynie w fazie koncepcyjnej, utopijne, z założenia niemożliwe do zrealizowania projekty.

więcej

 
PATRIOCI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ! Natalia Brandt

PATRIOCI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ! Natalia Brandt

W projekcie, którego tytuł przewrotnie nawiązuje do komunistycznego sloganu, Natalia Brandt łączy w jednym obrazie flagi różnych państw. Na kwadratowym płótnie nakładane są warstwy kolejnych przedstawień prostokątnych flag. Za każdym razem ostatnio namalowana flaga łączy się z fragmentami dwóch poprzednich.

więcej

 
PARAWANY Jarosław Kozłowski

PARAWANY Jarosław Kozłowski

W Parawanach artysta kontynuuje swoje refleksje dotyczące sztuki i jej relacji z mediami, przygląda się podejrzliwie malarstwu z jego tendencją do zasłaniania rzeczywistości i estetyzacji jej obrazów.

więcej

 
POTKNIĘCIA CZASU Alicja Karska & Aleksandra Went

POTKNIĘCIA CZASU Alicja Karska & Aleksandra Went

W dwóch seriach prac fotograficznych artystki rejestrują przysłowiowe „potknięcia czasu”. Miastoprojekt pokazuje topniejące miasta, „modernistyczną” architekturę z rozpływającego się cukru. Zdjęcia objęte tytułem "Z cyklu" wyglądają jak reprodukcje z książki, która nigdy nie istniała.

więcej

 
AUTOPORTRET II Krzysztof Wodiczko

AUTOPORTRET II Krzysztof Wodiczko

Wystawa obejmująca rekonstrukcje kilku autoportretów Krzysztofa Wodiczki z początku lat 70. przypomina prace mało znane, częściowo tylko zachowane i funkcjonujące w postaci dokumentacji też tylko częściowo publikowanej. Centralną częścią ekspozycji jest instalacja przedstawiająca dwustronne zdjęcie autora pochylającego się nad swoim lustrzanym odbiciem.

więcej

 

Konstrukcja w procesie. 1981-2000

 

więcej

Kurz na muszli. W pracowni Emilii i Andrzeja Dłużniewskich

 

więcej

Otwarte archiwum

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile