Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook

Ambasada Republiki Południowej Afryki, Londyn

Była to improwizacja w trakcie projekcji na Kolumnie Nelsona i Kolumnie Księcia Yorku w Londynie. Jeden z projektorów artysta skierował na budynek Ambasady RPA, w geście poparcia dla demonstracji przeciwko polityce apartheidu i pożyczkom finansowym udzielonym RPA przez rząd Margaret Thatcher. Na frontonie z reliefem przedstawiającym łódź i umieszczoną poniżej inskrypcją „Good Hope” (godłem RPA) artysta wyświetlił obraz swastyki. Blisko dwugodzinna projekcja został przerwana przez policję pod zarzutem zakłócania porządku. Rząd Republiki Południowej Afryki wystosował notę protestacyjną do rządu kanadyjskiego, żądając wyjaśnień w sprawie akcji artysty kanadyjskiego skierowanej przeciwko Ambasadzie RPA. W odpowiedzi rząd Kanady oświadczył, że działania poszczególnych obywateli nie muszą być odzwierciedleniem oficjalnego stanowiska władz. Projekcję obejrzało ok. 2000 osób; w grudniowej edycji „Time Out” uznano ją za jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Londynie.
koordynacja: Steve White

 

...wstecz

Józef Robakowski
Sztuka przez dziurkę od durszlaka

 

więcej

Alicja Karska i Aleksandra Went
Pola

 

więcej

Po drugiej stronie.
Teresa Tyszkiewicz i Zdzisław Sosnowski

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile