Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

WGW 2019 | Andrzej Dłużniewski, 'O nic nie jestem pytany'

Otwarcie: piątek, 20 września, 2019, godz. 17–21

Wystawa czynna do 2 listopada 2019

od wtorku do soboty, w godz. 12–19

W czasie Warsaw Gallery Weekend 21 i 22 września w godz. 12–19

 

Wielowątkowa i rozpisana na różne media twórczość Andrzeja Dłużniewskiego wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Znany jest jako twórca obrazów, rysunków, fotografii, kolaży, rzeźb, obiektów, instalacji przestrzennych, działań performatywnych i jednocześnie autor tekstów i książek. Oczywisty jest jego udział w neoawangardowych przewartościowaniach i konceptualizacji sztuki, powinowactwa z Fluxusem i przede wszystkim podwójna przynależność jego praktyki artystycznej, realizowanej w obszarze sztuk wizualnych i sztuki słowa.

W swoich pracach często łączył rzeczy, obrazy i słowa, dopowiadając, dookreślając i jednocześnie różnicując jedne drugimi. Konceptualizacja sztuki w jego ujęciu nie miała nic wspólnego z teoretyzowaniem czy pryncypialną kategoryzacją, oznaczała raczej problematyzowanie, kwestionowanie rzeczy i spraw na pozór oczywistych. Swoimi pracami i tekstami stawiał pytania, które pozostawiał bez odpowiedzi. Z niedomknięcia uczynił wręcz istotę swoich działań artystycznych, w różnych pracach mnożąc ich kolejne wersje i językowe modyfikacje.

W latach siedemdziesiątych w całym szeregu realizacji przenicowywał pojęcie obrazu, którego najczęściej w tych pracach nie było. Z poczuciem humoru grał z oczekiwaniami odbiorców wobec sztuki, wyrzekał się stosowania jakiejkolwiek metody i bezlitośnie kpił z wiary w konsekwencję.

Od połowy lat osiemdziesiątych wytrącał odbiorców z ich bezwiednej pewności pytaniami o związki pomiędzy sensem słów i ich rodzajem gramatycznym, zmieniającym się w różnych językach.

Prace, komentarze i teksty Andrzeja Dłużniewskiego dają wgląd w prowadzony przez niego przewrotny dialog z tradycją modernizmu, ironiczne realizacje odnoszące się do sposobów funkcjonowania i postrzegania sztuki współczesnej, filozoficzno-estetyczne dociekania dotyczące pojęć niekoniecznie związanych ze sztuką, wizualno-tekstowy, prowokacyjny intelektualnie dyskurs zainicjowany w latach sześćdziesiątych i kontynuowany do śmierci artysty w 2012 roku.

 


Andrzej Dłużniewski, ur. w Poznaniu w 1939 roku, zmarł w Warszawie w 2012. Od 1970 roku zatrudniony na Wydziale Architektury Wnętrz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1991 roku otrzymał tytuł profesora i objął Pracownię Intermediów, którą prowadził do śmierci w 2012 roku.

Od 1980 do 1993 roku wspólnie z żoną Emilią Małgorzatą Dłużniewską (absolwentką malarstwa) prowadził galerię w ich mieszkaniu przy ul. Piwnej 20/26 w Warszawie. Organizowali tam wystawy, performanse, spotkania autorskie, wykłady, odczyty artystów polskich i zagranicznych. Piwna 20/26 należała do kluczowych miejsc artystycznej alternatywy, funkcjonującej niezależnie od oficjalnej polityki kulturalnej. Praktyka artystyczna Andrzeja Dłużniewskiego obejmowała malarstwo, rysunek, fotografię, obiekty, rzeźbę, instalacje. Równolegle ze sztukami wizualnymi zajmował się różnymi formami literackimi, od prozy do poezji konkretnej.

W 1997 roku w wyniku wypadku samochodowego Andrzej Dłużniewski stracił wzrok, nie zaprzestał jednak działalności artystycznej i pedagogicznej. Realizował rzeźby, kolaże, pisał opowiadania i krótkie formy literackie, a obrazy tworzył przy pomocy Macieja Sawickiego, żony Emilii Małgorzaty Dłużniewskiej i od 2007 roku syna Kajetana Dłużniewskiego. Był laureatem nagrody im Katarzyny Kobro (2003) i nagrody im. Jana Cybisa (2006); w uznaniu zasług na rzecz osób niewidomych i słabowidzących został oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Andrzej Dlużniewski, O nic nie jestem pytany, 2019, Fundacja Profile, widok wystawy

 

Andrzej Dlużniewski, O nic nie jestem pytany, 2019, Fundacja Profile, widok wystawy

 

Andrzej Dlużniewski, O nic nie jestem pytany, 2019, Fundacja Profile, widok wystawy

 

Andrzej Dlużniewski, O nic nie jestem pytany, 2019, Fundacja Profile, widok wystawy

 

Profile i lokal_30 na targach Frieze London

lokal_30 & Profile

Frieze Art Fair

Regent's Park, Londyn

3-6 października, 2019

stoisko: G20

więcej

Natalia Brandt, Gry przesunięć

 

więcej

Krzysztof Wodiczko. Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile