Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

Krzysztof Wodiczko. Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii

 

 

 

Krzysztof Wodiczko
Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii


7–14 czerwca 2019
od wtorku do soboty w godz. 12–19
Fundacja Profile, Franciszkańska 6, Warszawa


Pokaz towarzyszy międzynarodowej konferencji "Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej"
 
10-12 czerwca 2019, SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

 

Krzysztof Wodiczko od początku lat osiemdziesiątych podejmuje wysiłki na rzecz demokratyzacji przestrzeni publicznej współczesnych miast. Zrealizował przeszło 90 projekcji na budynki i pomniki ożywiane głosami i gestami bezdomnych, imigrantów, ofiar przemocy, weteranów wojennych. W projekcjach o wymowie politycznej i społecznej podejmował kwestie praw człowieka, demokracji, przemocy, alienacji. Zarówno projekcje jak performatywne Instrumenty i Pojazdy  artysta realizuje z myślą o włączeniu w dyskurs życia publicznego tych, którzy nie mają w nim swojej reprezentacji. W ostatnich latach podejmuje problematykę antywojenną, inicjując debatę na temat roli kultury w upamiętnianiu wojen. Podtrzymując tradycje awangardy, wypracowuje technologie wyrażania niezgody i przekształcania rzeczywistości.
 
Krzysztof Wodiczko nagrodzony Hiroshima Art Prize w 1998 zrealizował kilka projektów w Japonii, we współpracy z instytucjami,  działaczami i społecznościami japońskich miast, m.in. Projekcję w Hiroszimie (1999) z udziałem ofiar zrzucenia bomby atomowej, Survival Projection w Jokohamie (2011) z udziałem ofiar trzęsienia ziemi w Tohoku, Rozbroję(2000) psychokulturowy instrument  zaprojektowany jako narzędzie komunikacji przeznaczone dla wyalienowanej, japońskiej młodzieży szkolnej.

 

 

Krzysztof Wodiczko, Rozbroja, 1999

 

WGW 2019 | Andrzej Dłużniewski, 'O nic nie jestem pytany'

 

więcej

Natalia Brandt, Gry przesunięć

 

więcej

Spotkanie dyskusyjne z Józefem Robakowskim

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile